ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική


erymanthos.eu
Παρουσίαση βιβλίου «Τα μονοπάτια της τροφής μας»

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 10 Οκτ 2023 

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ   Δ Η Μ Η Τ Ρ ΟΣ


Την Παρασκευή, 13 Οκτ 2023, στις 14.00, στο πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ
(οδός Πειραιώς, έναντι γκάζι, Αθήνα) θα παρουσιασθεί το βιβλίο
«
Τα μονοπάτια της τροφής μας» και όλοι οι συμμετέχοντες
θα πάρουν ένα αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον συγγραφέα δωρεάν.
Η παρουσίαση θα γίνει μέσα στον χώρο του Φεστιβάλ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
που οργανώνει το Slywalker-Εργασία στην Ελλάδα.

Η κα Κατερίνα Γκρίτζαλη, Διευθύντρια Σύνταξης stentoras.gr,
Διευθύντρια Έργων Εκπαίδευσης skywalker-Εργασία στην Ελλάδα είπε:
Η πρώτη μας επικοινωνία με τον κ Δημήτρη Μιχαηλίδη
έγινε τον Μαρ 2019 όταν ανέλαβα την επιμέλεια του
πρώτου βιβλίου των εκδόσεων «Στέντορας».

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027» «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης(2)

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης της οικονομίας 
και της κοινωνίας. Η ενίσχυση της αποτελεί προϋπόθεση των κυρίων οικονομικών επιδιώξεων για τη μεγέθυνση
  του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και τη βελτίωση της απασχόλησης και για τον λόγο αυτόν αποτελεί βασική
  προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, η επιχειρηματικότητα στη Χώρα εξελίσσεται, τόσο σε κλάδους που παραδοσιακά εμφανίζει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όσο και σε αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας όπου εμφανίζονται
νέες  ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λειτουργώντας ως αρωγός νέων επιχειρηματικών
σχημάτων  υψηλής προστιθέμενης αξίας που:

α) παρέχουν ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες,

β) αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας,

γ) επενδύουν ιδίους πόρους στη δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και

δ) δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης,

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027» «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης(1)

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς
μοχλούς ανάπτυξης της  ελληνικής οικονομίας.
Οι επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο αυτής της 
οικονομικής δραστηριότητας
στο εθνικό εισόδημα και την απασχόληση.
Ταυτόχρονα, καθώς η δραστηριότητα εκτυλίσσεται αφ’ ενός σε ένα διεθνές
περιβάλλον με εξαιρετικά έντονη 
ανταγωνιστικότητα, αφ’ ετέρου σε ένα εγχώριο περιβάλλον που διαθέτει ακόμη
μεγάλο ανεκμετάλλευτο  δυναμικό,
είναι κρίσιμης σημασίας η συνέχιση της ανάπτυξης και της εξέλιξης του κλάδου.
Για τους λόγους αυτούς, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ακολουθεί
πολιτική δυναμικής ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της Χώρας, με βασικές

προτεραιότητες:

τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας,  διεθνώς ανταγωνιστικά

την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών
τουρισμού και νέων  τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας
νέων πολύ μικρών,  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Περισσότερα...
 
«Δημοτικός διάλογος»
να μιλήσουν και να ακουστούν όλοι

Ο οργανωμένος  θεσμικός  δημοτικός διάλογος  είναι ζωτικής
σημασίας και το οξυγόνο της τοπικής Δημοκρατίας.  Είναι οι
σύγχρονες “εκκλησίες του δήμου” για να αναδειχθούν στο
προσκήνιο οι καλύτερες ιδέες, θέσεις και προτάσεις της τοπικής
κοινωνίας kαι οι καλύτεροι εκπρόσωποι  στο τοπικό και το
δημοτικό συμβούλιο.
Ο δημοτικός προεκλογικός αγώνας συνήθως γίνεται με
παράλληλους μονολόγους στις πλατείες και όχι μέσα από λαϊκές
συνελεύσεις, που συνιστούν την άμεση δημοκρατία και τη γνήσια
εκπροσώπιση. Το δημοτικό κατεστημένο σε πανελλήνια κλίμακα
έχει επιβάλλει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που εξυπηρετεί το
τοπικό πελατειακό πολιτικό σύστημα. Τους λίγους και όχι τους
πολλούς.
Για αυτό και κατήργησε την αυτόνομη συγκρότηση τον τοπικών
συμβουλίων στις  τοπικές κοινότητες επιβάλλοντας ξανά το
Δήμαρχοκεντρικό μοντέλο.
Επιβάλλοντας μέσα από αυτό το μηχανισμό   υποψηφιότητες της
αρεσκείας τους και της υποταγής  στο Δημαρχοκεντρικό μοντέλο
των τοπικών συμβούλιων.
Έτσι μέσα από τον έλεγχο τον υποψηφιοτήτων στα τοπικά
συμβούλια με πρόσωπα που προβάλλει ο ίδιος ο μηχανισμός της
τοπικής εξουσίας  αναπαράγεται το συγκεντρωτικό μοντέλο τον
Δήμο εις βάρος των τοπικών κοινοτήτων.
Αυτό το κατεστημένο μπορεί να σπάσει όχι μόνον με κάποια νέα
λαμπερά πρόσωπα που θα θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση
του Δημάρχου, αλλά μέσα από το θεσμό του Δημοτικού διαλόγου
και των λαϊκών συνελεύσεων με συστηματικό τρόπο.
Ένα πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη του Δημοτικού διαλόγου μέσα
από το διαδίκτυο.  Εκεί πραγματικά μπορούν να μιλήσουν και να
ακουστούν όλοι  αλλά και να διακριθούν αν έχουν κάτι σημαντικό
να μας πουν. Δεν είναι μόνο ζήτημα ουσιαστικής Δημοκρατίας
στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και ζήτημα  καλύτερης
αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων που έχει κάθε περιοχή.
Αυτό μπορεί να γίνει απλά με το άνοιγμα ενός blog και μιας
ομάδας στο Facebook και άλλα social media ως φόρουμ
ανοικτού διαλόγου  για όλους.  Ένα φόρουμ που δεν αντικαθιστά
την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση αλλά  πού λειτουργεί  διαδραστικά
με αλληλεπίδραση και την προετοιμάζει.
Αυτός είναι ο ρόλος και ο στόχος του μέσου δημοτικός διάλογος
που μπορεί να επεκταθεί σε πολλές δημοτικές ενότητες της
χώρας.

Γίνετε υποστηρικτές  και συμμετοχή αυτής της προσπάθειας.
Διαδώστε παντού αυτό το επιτυχημένο παράδειγμα. Σύμμαχος το
διαδίκτυο και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

δημοτικός διάλογος

Πανελλήνιο παρατηρητήριο οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Σύλλογος Λειβαρτιζών Αθήνας ''Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ'' με έδρα την Αθήνα Νικηφόρου
1 με ΑΦΜ 090632540 απόλυτος κύριος και κάτοχος του ξενώνα. Το Γρέκι στο
χωριό Λειβάρτζι του Δήμου Καλαβρύτων,
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι ενοικιάζεται απο 1/10/2023.Ο ξενώνας διαθέτει τον
απαιτούμενο για την άμεση λειτουργία πάγιο εξοπλισμό δωματίων ( 5 δίκλινα και
3 τρίκλινα) και καφέ - εστιατόριου. Ενοίκιο 450€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ
24% ο οποίος κατά την βούληση του μισθωτή συμψηφίζεται ή επιστρέφεται.
Υποχρέωση του μισθωτή ο σεβασμός των αρχών του Συλλόγου κατά το
καταστατικό του και η αρωγή στο έργο αυτού, στα πλαίσια ειλικρινούς
συνεργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα τηλέφωνα :
Παναγιώτης Φράγκος:
698 147 6120
Σωτηρία Καζαζάκη :
697 731 6454
Και στο email :
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Για το διοικητικό συμβούλιο
Ο πρόεδρος Παναγιώτης Φράγκος και η γραμματέας Σωτηρία Καζαζάκη.
 
Των κτηνοτρόφων τα παιδιά πριν πεινάσουν …

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ
Α. Καμάρα 3, 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2310 282682, 699 8282382, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 6 Ιουλίου 2023

Των κτηνοτρόφων τα παιδιά πριν πεινάσουν …
Πραγματοποιήθηκε η τακτική συζήτηση της Τετάρτης, 5/7/2023, του ανοικτού
Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής με
αναφορές σε πολλά θέματα, με την προεδρία του κα Γιάννη Κοντογιάννη.
Στην δημόσια συζήτηση με την τεχνική οργάνωση της κας Μάγδας Κοντογιάννη
(κτηνοτρόφος, Μενίδι, 6932094231) ακούστηκαν οι: κ Δημήτρης Ρουκάς, κα Αθηνά
Μιχαηλίδου, κ Θανάσης Νόβας, κ Ζαφείρης Ναστούλης, κ Ηλίας Ευαγγελόπουλος, κ
Μιχάλης Σταθάκης, κα Ιωάννα Σαπουνάκη και άλλοι 350 μέσω facebook στο
συντονιστή τον κ Δημήτρη Μιχαηλίδη (6998282382)
Περισσότερα...
 
H Kινητοποίηση ανενεργών ανθρώπινων και υλικών πόρων στις τοπικές κοινωνίες του Βασίλη Τακτικού

ανεργίας, καθώς και η ανεπάρκεια  από υπηρεσίες  υγείας  και κοινωνικής
φροντίδας είναι οι ανενεργοί  ανθρώπινοι  και οι  υλικοί πόροι που δεν
αξιοποιούνται τοπικά από το τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τέτοιοι
αναξιοποίητοι χώροι  (σχολάζουσες γαίες, δημόσια κτίρια, δάση ) και από την
άλλη πλευρά οι ανενεργοί ανθρώπινοι πόροι, υψηλή ανεργία στους νέους,
και   μεγάλες ανάγκες για κοινωνικές υπηρεσίες είναι οι αντιφάσεις που
μπορεί να λύσει η κοινωνική οικονομία που δίνει έμφαση στον βιοπορισμό και
όχι στην κερδοσκοπία.
Υπάρχουν δηλαδή, σε μεγάλη έκταση ανενεργοί υλικοί και ανθρώπινοι πόροι
τους οποίους η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν έχει ενδιαφέρον να αναπτύξει
ούτε ο δημόσιος τομέας να κινητοποιήσει . Λαμβάνοντας, βέβαια υπόψη ότι οι
πόροι και το κοινωνικό κράτος δεν επαρκούν για  να καλύψουν όλες τις
αυξανόμενες ανάγκες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.
Κι αυτό συμβαίνει δεδομένου ότι, η αυξανόμενη φορολογία στην οποία
στηρίζεται το κοινωνικό κράτος έχει φθάσει στα υψηλότερα όρια, που πνίγει
τις μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την αδυναμία να καλύψει τις ολοένα
αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες. Από την άλλη η αυξανόμενη ανεργία λόγω
τεχνολογικών εξελίξεων είναι αιτία του οικονομικού και κοινωνικού
αποκλεισμού και δημιουργεί μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
σε βάθος χρόνου μόνο από το κοινωνικό κράτος.
Περισσότερα...
 
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το εγχείρημα καταγραφής της Τοπικής Ιστορίας από την εφημερίδα "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" είναι ασφαλώς εντελώς πρωτόλειο, αλλά θεωρείται προαπαιτούμενο για την ανάδειξη της σημερινής πραγματικότητας με αντικείμενο τα χωριά της περιοχής του Ερυμάνθου.
Είναι, πολλές φορές αναγκαίο να ξεκινάµε από τη συλλογική µνήµη, για να ερεθίσουµε τη σκέψη και τη συνείδηση στη σηµερινή πραγµατικότητα. Παράλληλα, είναι και ο µόνος τρόπος για να συγκροτήσουµε µια συλλογική ταυτότητα η οποία χρειάζεται για ν'αναπτυχθεί η τοπική κοινωνία.
∆εν µας ενδιαφέρει µόνον η τοπική ιστορία ως γόητρο, αλλά ως κοινωνικό µάθηµα αυτογνωσίας - οδηγός προς το µέλλον. Κι'αυτή η υπόθεση θέλει πολύ δουλειά και από πολλούς δηµιουργικούς ανθρώπους. Εµείς ξεκινούµε από την επαφή µε εκείνους που έχουν όρεξη, και µεράκι να προσφέρουν ευσυνείδητα στη συλλογική προσπάθεια. Τους αναζητούµε σε µια ευρύτερη έκταση από το "χωριό" και την "επαρχία" µας.
Ως γνωστόν, η ορεινή περιοχή του Ερυµάνθου, και η ιστορία της, απλώνεται σε τρεις νοµούς: Ηλείας, Αχαΐας, Αρκαδίας. Οι άνθρωποι της περιοχής αυτής πέραν των σηµερινών διοικητικών ορίων έχουν κοινές εκδηλώσεις, ήθη και έθιµα. Κοινή τοπική ιστορία, η οποία συνδέεται, βέβαια, µε την ιστορία ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 13

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε

Copyright © 2008-2012 erymanthos.eu,erymanthos.gr,erymanthos.com
concept by symvoulos.biz