ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Περιβάλλον - Οικοανάπτυξη Προτεινόμενες επενδυτικές Δράσεις για Ημιορεινές και Ορεινές περιοχές


Προτεινόμενες επενδυτικές Δράσεις για Ημιορεινές και Ορεινές περιοχές

Φυτική Παραγωγή


1. Αρωματικά - φαρμακευτικά Φυτά (Α/Φ) και Αιθέρια έλαια.

Τα Α/Φ φυτά μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική δυναμική καλλιέργεια ιδιαίτερα στις περιοχές που υποχώρησε ο καπνός .
Ο κλάδος εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε περιοχές του Δήμου που είναι ορεινές εδαφικά φτωχές περιοχές οι οποίες δεν τυγχάνουν ακόμα εντατικής εκμετάλλευσης και οι οποίες εμφανίζουν καταλληλότητα για την καλλιέργεια των Α/Φ φυτών


Προτεινόμενη Δράση:

Ίδρυση καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Α) Καλλιέργεια

Β) Ξηραντήριο –τυποποίηση- συσκευασία

Γ) Παραγωγή αιθέριων ελαίων

Συμπληρωματικές Δράσεις :
Θεματικό πάρκο διατήρησης και ανάδειξης της αυτοφυούς χλωρίδας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της περιοχής

Επενδύσεις στην μελισσοκομία.

Προαπαιτούμενα :

  1. Η δημιουργία Ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα .

  2. Προγραμματική Σύμβαση με το Γραφείο Συμβούλων μας για τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της Δράσης .

  3. Επιλογή καλλιεργούμενων ειδών με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα την χημική ανάλυση, την εμπορική δυνατότητα και την ανάγκη διατήρησης της τοπικής χλωρίδας .

  4. Δημιουργία πειραματικού αγρού με παραχωρητήριο χρήσης από τον Δήμο έκτασης 4 στρ, για την παραγωγή μητρικών φυτών (φυτώριο ) που θα διανέμει πιστοποιημένο φυτογενετικό υλικό για την επέκταση της καλλιέργειας στην ευρύτερη ζώνη του Δήμου.

  5. Επένδυση στη συντήρηση, μεταποίηση, συσκευασία και τυποποίηση προϊόντων Α/Φ φυτών

  6. Επένδυση στην παραγωγή αιθέριων ελαίων .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση των παραγωγών

Απόκτηση εμπειρίας και γνώσης των παραγωγών για την καλλιέργεια Α/Φ φυτών

Διαθέσιμο πολλαπλασιαστικό υλικό για τους παραγωγούς

Δυνατότητα μηχανοποίησης της καλλιέργειας

Τυποποίηση μεταποίηση των Α/Φ φυτών

Οργάνωση των παραγωγών σε ομάδα

Πρόσβαση στην αγορά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εγκατάσταση μιας νέας φυτείας προϋποθέτει έξοδα για την προετοιμασία του εδάφους πριν τη φύτευση και για την αγορά φυταρίων (π.χ. 3.000 φυτά/στρ. επί 20 λεπτά/φυτό, σύνολο 600 €/στρ.). Η πρώτη χρονιά δεν επιφέρει έσοδα. Η δεύτερη χρονιά επιφέρει έσοδα ενώ παράλληλα το ετήσιο κόστος αφορά μόνο τα σκαλίσματα και τη συγκομιδή. Στην περίπτωση φυτείας με ρίγανη και τσάι του βουνού αυτό το κόστος ανέρχεται κατά μέσο όρο τα 130 €/στρ. Συμπερασματικά, η μεγάλη διάρκεια των φυτειών Α/Φ φυτών αποτελεί πλεονέκτημα για την καλλιέργειά τους, δεδομένου ότι τα καθαρά έσοδα για έναν παραγωγό έρχονται από την δεύτερη καλλιεργητική χρονιά με ταυτόχρονο περιορισμό των εξόδων.

Πίνακας 1. Οικονομικά στοιχεία για καλλιεργούμενα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Η Ακαθάριστη Πρόσοδος έχει υπολογιστεί ενδεικτικά με βάση την απόδοση του φυτού σε αιθέριο έλαιο και με βάση την τιμή χονδρικής του πώλησης για ποσότητα 500 ml.

ΦΥΤΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΥΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ (ΜΑΖΑ) kg/στρ.

ΑΠΟΔΟΣΗ (ΕΛΑΙΟ) Λίτρα/στρ.

ΤΙΜΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ* (€/500mL αιθερίου ελαίου)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ (€/στρ.)

Min.

Max.

Ρίγανη (Origanum vulgare)

8 έτη

Ξηρή δρόγη (τριμμένη) Μ.Ο.300

3,0-8,0% ξ.δ.** ή 9 – 24

126,67

2.280

6.080

Θυμάρι (Thymus vulgaris)

6-7 έτη

Ξηρή δρόγη 200-300 kg/στρ. Μ.Ο.250

1-3,5% ξ.δ. ή 2,5-8,7

110,52

553

1.923

Θρούμπι (Satureja thymbra)

6-7 έτη

Ξηρή δρόγη Μ.Ο.250 #

3,0-6,4% ξ.δ. ή 7,5-16

110,52#

1.658

3.537

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)

5-7 έτη

Ξηρή δρόγη 450-600 kg/στρ. Μ.Ο.525

0,15-0,3% ξ.δ. ή 0,78-1,6

2.660

4.150

8.512

Μαντζουράνα (Origanum majorana)

5-6 έτη

Νωπά στελέχη 600-700 Μ.Ο.650 Ξηρή δρόγη Μ.Ο.300

2,5-4,4 %ξ.δ. ή 7,5-13,2

164,54

2.468

4.344

Αγριο τριανταφυλλιά
(Rosa damascene ,Rosa centifolia,
R..canina L )

Πλήρη απόδοση στο 4ο έτος . η ανθοφορία αρχίζει από το 2ο

400κιλ/στρ ροδοπέταλα σε φυτεία πλήρους ανάπτυξης .

για την παραγωγή 1 λιτ ροδέλαιου απαιτ.
5 τον.ροδοπέταλα ή 7,5- 12 στρ ροδωνα με 555 φυτά /στρ

*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

** min τιμή 3% όταν χρησιμοποιείται όλο το φυτό - max τιμή 8% όταν χρησιμοποιείται μόνο φύλλο και άνθος

# Κατ’ εκτίμηση με βάση τις αντίστοιχες τιμές για θυμάρι

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μέτρα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ).

Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινών Οργανώσεων Αγορών των διαφόρων Τομέων και Προϊόντων.

Κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (πρώην 3299/2004) Eθνική Xρηματοδότηση. 

 

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε