ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"


Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011 13:51

 Γενικές Πληροφορίες

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 1/2/2011 - έως εξάντληση προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός: €15.000 – 400.000

Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.

Επιδότηση: 40% (45% για νησιά κάτω 3.100 κατοίκων)

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης

Διάρκεια έργου: 15 μήνες

Δυνατότητα προκαταβολής: 50% της επιχορήγησης (με ισόποση εγγυητική επιστολή)

Υποχρέωση διατήρησης θέσεων εργασίας χρήσης 2010 για 2 έτη από την ολοκλήρωση του έργου

 

Αφορά τα ακόλουθα είδη εταιρειών


Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών,  κρουαζιέρων, σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως θάλασσας, ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με/χωρίς πλήρωμα, ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, κάμπινγκ, εστιατόρια, καφέ, οινεστιατόρια, μεζεδοπωλεία κλπ.,, ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων, ενοικίασης αλόγων ιππασίας, ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων, ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας, ενοικίασης ποδηλάτων, μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού, ταξιδιωτικά πρακτορεία, εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, εκμάθησης καταδύσεων, σχολής ιππασίας, water - park, εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας.

 

Η πράξη σκοπεύει:


1. Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

2. Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.

3. Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

 

Είδη Επενδυτικών Σχεδίων


Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός", θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

1. Αθλητικός τουρισμός αναψυχής

2. Πολιτιστικός τουρισμός

3. Θαλάσσιος τουρισμός

4. Τουρισμός υπαίθρου

5. Γαστρονομικός τουρισμός

6. Τουρισμός υγείας και ευεξίας

 

Σε ποιους απευθύνεται


Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.)

Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010

Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης.

 

Τι χρηματοδοτείται


Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού

Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Προβολή - Προώθηση

Υπηρεσίες Συμβούλων

Άλλες δαπάνες

 


 

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε