ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Όραμα - Στόχοι


Όραμα - Στόχοι
"Α.Μ.Κ.Ε. Ερύμανθος"

 


2023-10-05-07-28-23

 

Του Βασίλη Τακτικού Μέρος Α

Η υγειονομική κρίση και η οικονομική  κρίση που ακολούθησε λόγω πανδημίας ανέδειξε νέες προτεραιότητες στην οικονομία όπως είναι η οικονομία της κοινωνικής φροντίδας δίνοντας προτεραιότητα στη πραγματική οικονομία.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν μετατόπισε το κέντρο βάρους από το περιττό του καταναλωτισμού προς το αναγκαίο της πραγματικής οικονομίας, που δεν είναι κάτι άλλο από τη διατροφή, τις  ανάγκες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, τα επιδόματα για την αντιμετώπιση  της ανεργίας.

Μετά από πολλά χρόνια, η  ενίσχυση από το κράτος όλων των πληγέντων, όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων καταρρίπτει το δόγμα της αυτορρύθμισης της αγοράς. Παράλληλα  το κράτος καλείται να σώσει την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Τα 2 τρις από το Αμερικάνικο κράτος για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και το 1 περίπου τρις από την Ε.Ε και το ταμείο ανάπτυξης δείχνουν το μέγεθος του κρατικού παρεμβατισμού που είναι αναγκαίος για να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία.

Εδώ υπάρχει όμως μια ποιοτική διαφορά. Την αποστολή αυτή δεν μπορεί φυσικά να την αναλάβει η οικονομία της αγοράς. Μόνο το κράτος μπορεί να κάνει αναδιανομή. Οι πόροι που χρειάζονται  εξ ανάγκης δεν θα πάνε να ενισχύσουν...


------times-news

 

Οι εταιρείες διαμεσολάβησης μας έχουν «τρελάνει» στα τηλεφωνήματα για φθηνότερο ρεύμα από τη ΔΕΗ. Κανείς όμως δεν μας πήρε τηλέφωνο να μας πει για το σχεδόν μηδενικό κόστος στο ρεύμα που θα έχουμε με τις ενεργειακές Κοινότητες. Μας θέλουν πελάτες και καταναλωτές και όχι παραγωγούς της ενέργειας που καταναλώνουμε.

Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Μόνο οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και οι μη Κερδοσκοπικές και εθελοντικές οργανώσει θα μπορούσαν να κάνουν καμπάνια για το όφελος στη Κοινωνία από τις Ενεργειακές Κοινότητες-_Συνεταιρισμούς.

Αυτή τη πρωτοβουλία αναλαμβάνει Η ΠΕΣΚΟ με τους συνεργαζόμενους φορείς και απευθύνεται σε Δήμους και Κοινωνικές συλλογικότητες με σχέδιο.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι να δημιουργήσει ένα παραδειγματικό μοντέλο εφαρμογής στη πράξη μιας ενεργειακής κοινότητας από συλλογικούς φορείς το οποίο θα γίνει διάχυση της τεχνογνωσίας εφαρμογής.

Θα γίνει δηλαδή υλοποίηση της δράσης μία Σύμπραξη κοινωνικών επιχειρήσεων με επικεφαλής το ΙΝΜΕΚΟ «Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας» ενός σχεδίου εφαρμογής στη πράξη το οποίο θα αποτελέσει το παράδειγμα για να προωθηθεί περεταίρω από τις συλλογικότητες που λαμβάνουν μέρος στο δίκτυο.

Τα μέλη που χρειάζονται για ξεκίνημα έχουν εξασφαλιστεί από τις συμπράττουσες οργανώσεις.


------21-

 

πολιτικό και συλλογικό πολιτιστικό πρόταγμα και όχι ως μεμονωμένη επιδίωξη της επιθυμίας του ατόμου. (@efsyn.gr)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ως ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ τον 21ο αιώνα

Η προσέγγιση και προσανατολισμός του  Κινήματος στο τομέα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να στηριχθεί  ορισμένους βασικούς άξονες οι οποίοι συνδυάζονται με το όραμά του και τους στρατηγικούς στόχους.

1. Η κοινωνική οικονομία είναι ο βασικός πυλώνας μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και της σοσιαλιστικής προοπτικής για τον 21ο αιώνα.

 

2. Στις σημερινές συνθήκες είναι ο οικονομικός χώρος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε αντιδιαστολή με αυτές που χάνονται από το κράτος και την αγορά.

 

3. Είναι ο δρόμος μετάβασης από την Β¨στη Γ¨βιομηχανική επανάσταση και το αντιστάθμισμα στη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας.

 

4. Η κοινωνική οικονομία είναι αναγκαίος όρος, για την ανακατεύθυνση και στόχευση των νέων τεχνολογιών προς την επινόηση νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων.

 


2023-10-05-07-18-31

 

 

Γράφει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Η ύπαιθρος  και τα χωριά συνεχίζουν να μαραζώνουν κοινωνικά, παρά την οικονομική κρίση στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα που υπάρχουν για τους νέους αγρότες . Από τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, είναι φανερό ότι οι νέοι   εγκαταλείπουν τα χωριά τους ακόμη και όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι χειρότερες στις πόλεις και με υψηλότερο κόστος ζωής. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις  τα χρόνια της κρίσης, με αντίστροφη πορεία από την πόλη προς το χωριά, που είναι ο επιθυμητός στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης.

Διαπιστώνεται έτσι ότι, τα οικονομικά κίνητρα για τους νέους αγρότες και κυρίως για τις νέες γυναίκες δεν επαρκούν για να παραμείνουν και να εργαστούν στα χωριά τους. Μολονότι, οι νέες τεχνολογίες και το ΙΝΤΕΡΝΕΤ διευκολύνουν την επικοινωνία και την αποκέντρωση των υπηρεσιών άρα και την ανάπτυξη υπηρεσιών στην ύπαιθρο οι τάσεις παραμένουν αρνητικά. Μόνο σε περιοχές που έχει αναπτυχθεί ο μαζικός τουρισμός συγκρατήθηκε ουσιαστικά ο αγροτικός πληθυσμός από το μεγάλο κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό όμως δεν είναι η λύση για την Ηπειρωτική Ελλάδα, τις ορεινές και αποκλειστικά αγροτικές περιοχές.

Το πρόβλημα επομένως, είναι πολιτισμικό και πολιτιστικό για αυτούς που θα ήθελαν να μείνουν...


2023-10-05-07-09-33

Η ύπαιθρος  και τα χωριά συνεχίζουν να μαραζώνουν κοινωνικά, παρά την οικονομική κρίση στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα που υπάρχουν για τους νέους αγρότες . Από τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, είναι φανερό ότι οι νέοι   εγκαταλείπουν τα χωριά τους ακόμη και όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι χειρότερες στις πόλεις και με υψηλότερο κόστος ζωής. Ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις  τα χρόνια της κρίσης, με αντίστροφη πορεία από την πόλη προς το χωριά, που είναι ο επιθυμητός στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης.

Διαπιστώνεται έτσι ότι, τα οικονομικά κίνητρα για τους νέους αγρότες και κυρίως για τις νέες γυναίκες δεν επαρκούν για να παραμείνουν και να εργαστούν στα χωριά τους. Μολονότι, οι νέες τεχνολογίες και το ΙΝΤΕΡΝΕΤ διευκολύνουν την επικοινωνία και την αποκέντρωση των υπηρεσιών άρα και την ανάπτυξη υπηρεσιών στην ύπαιθρο οι τάσεις παραμένουν αρνητικά. Μόνο σε περιοχές που έχει αναπτυχθεί ο μαζικός τουρισμός συγκρατήθηκε ουσιαστικά ο αγροτικός πληθυσμός από το μεγάλο κύμα της εσωτερικής μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό όμως δεν είναι η λύση για την Ηπειρωτική Ελλάδα, τις ορεινές και αποκλειστικά αγροτικές περιοχές.

Το πρόβλημα επομένως, είναι πολιτισμικό και πολιτιστικό για αυτούς που θα ήθελαν να μείνουν σε αγροτικές περιοχές και μικρές πόλεις της επαρχίας και σαν τέτοιο καταγράφεται τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής την...


o------- Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό αξονικό μύθο, ήταν ο Προμηθέας, ο τιτάνας που κλέβοντας τη φωτιά από τους θεούς, την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας, ως πατέρας και αρχηγός των θεών, τιμώρησε τον Προμηθέα, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον Καύκασο και να τον κρατήσει εκεί καρφωμένο σ’ ένα βράχο. Αιώνες μετά, σύμφωνα πάλι με έναν αξονικό μύθο της ελληνικής μυθολογίας, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει. Ως γνωστόν, το μύθο αυτό ανέδειξε ο μεγάλος Έλληνας τραγικός ποιητής Αισχύλος, στην τριλογία του «Προμηθέας δεσμώτης», «Προμηθέας λυόμενος» και «Προμηθέας πυρφόρος». Μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο συγκεκριμένος μύθος συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια, που απελευθερώνει πολύτιμες αξίες της γνώσης για τον άνθρωπο. Σε κάθε εποχή, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μύθος αυτός συναντιέται με την πραγματικότητα. Το πνεύμα και η γνώση έχει μια προμηθεϊκή σχέση με τον εθελοντισμό και την προσφορά. Η γνώση, στην πηγή της, δεν προσφέρεται από το κράτος, την εξουσία ή την αγορά. Βέβαια, το κράτος μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και η αγορά να πολλαπλασιάσει το προϊόν της γνώσης. Όμως, η αλληλεγγύη και ο αλτρουισμός αποτελούν εκφάνσεις κοινωνικής ευαισθησίας και οραματισμού. Ο εθελοντισμός δεν έχει κίνητρο το προσωπικό κέρδος, όπως έχει η αγορά, αλλά το κοινωνικό όφελος. Εάν η αγορά έχει την πρωτοκαθεδρία στην παραγωγή των υλικών αγαθών, το κράτος στην πρόνοια και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, ο εθελοντισμός έχει να κάνει με τη δημιουργία και προώθηση της γνώσης. Παρότι η γνώση δεν έχει τους υλικούς περιορισμούς που έχουν τα υλικά αγαθά, στο παρελθόν υπήρξαν ιστορικοί...
 

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε