ΑΜΚΕ ΕρύμανθοςΣχέδιο Ήλιος

Γράφει η Λένα Κατσίμπρα

Γεωγράφος, M.Sc.


sxedio heliosΤο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, συνιστώντας στην ουσία ένα επενδυτικό εργαλείο αξιοποίησης του πλούσιου ηλιακού ενεργειακού δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα. Αποτελεί μια καθαρά ελληνική ενεργειακή πρόταση, η οποία βρίσκει νομικό έρεισμα στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα στους προβλεπόμενους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Ένα κράτος-μέλος με υψηλό δυναμικό σε ΑΠΕ μπορεί να εξάγει ενέργεια (στατιστικά ή με φυσικό τρόπο) σε άλλα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλό δυναμικό και συνεπώς υψηλό κόστος επένδυσης, με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της Οδηγίας 28/2009 για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση.

Το Σχέδιο «Ήλιος» στοχεύει να αποτελέσει εφαλτήριο της «πράσινης» ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω:

1)της οικονομικής αξιοποίησης ενός ανεξάντλητου φυσικού πόρου (ηλιακή ενέργεια)

2)της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ

3)της διευκόλυνσης άλλων κρατών-μελών στην επίτευξη των στόχων τους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020, προσφέροντας ελκυστικότερους όρους για την ανάπτυξη Φ/Β 4)έργων (υψηλότερη απόδοση για το ίδιο κόστος επένδυσης)

5)της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών και απαραίτητων υποδομών για την εξαγωγή ηλεκτρισμού παραγόμενου και από άλλες μορφές ΑΠΕ

6)της ανάπτυξης του 1ου «πράσινου» ενεργειακού αγωγού Νότου-Βορρά, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων κρατών-μελών

Η ιδέα του «Ήλιος» για συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών, όπως η Γερμανία, είναι ελληνική. Η Γερμανία, ως κράτος- αποδέκτης αναλαμβάνει την οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση του «Ήλιος» στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, με τη σειρά της, διαθέτει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την υπερεπάρκεια ηλιοφάνειάς της καθώς και μη αξιοποιήσιμες με άλλο τρόπο δημόσιες εκτάσεις γης (πχ άγονα, χαμηλής παραγωγικότητας γεωτεμάχια) λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα σημαντικά οικονομικά οφέλη που συμβάλλουν άμεσα στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και συνδράμουν στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Η εικόνα και ο πίνακας που ακολουθούν παρουσιάζουν τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ή διαφορετικά τις «Λεωφόρους Ηλεκτρισμού»μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Πίνακας 1. Εναλλακτικοί «διάδρομοι» διασύνδεσης με Κεντρική Ευρώπη.

Διαδρομή - Δυτικά Βαλκάνια

Διασύνδεση: Εναέρια

Μέγιστο δυναμικό μεταφοράς: 150MW

(συμφόρηση Ελλάδα-Αλβανία)

Διαδρομή: Ανατολικά Βαλκάνια

Διασύνδεση: Εναέρια

Μέγιστο δυναμικό μεταφοράς: 800MW

(συμφόρηση Ουγγαρία-Αυστρία)

Διαδρομή: Ηπειρωτική Ιταλία

Διασύνδεση: Υποθαλάσσια & Εναέρια

Μέγιστο δυναμικό μεταφοράς: 500MW

Διαδρομή: Αδριατική

Διασύνδεση: Υποθαλάσσια & Εναέρια

Μέγιστο δυναμικό μεταφοράς: 10GW

Πηγή: ΥΠΕΚΑ

Το «Ήλιος» αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός αμοιβαία επωφελούς προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ΑΠΕ για το 2020.

__________________

Πηγές:

1.Σχέδιο Ήλιος

2. Econews

3. Εξπρες

4.YPEKA -  Πρόγραμμα Ήλιος

 

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε