ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Δράσεις


Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Βιοτουρισμού 6

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

Αρ. Προκήρυξης: 6

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο:

Επιλογή Αναδόχου για «15 Καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, 22 καταχωρήσεις banners και links σε ιστοσελίδες και 10000 κλικς σε καμπάνιες και μηχανές αναζήτησης/ Google AdWords» για τις ανάγκες του έργου Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο BIOTOURISM

κωδ. Έργου <A.1-1.2-189>

το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού

Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 10.150,00 €

 


Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ:

 

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε