ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Νέες υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων στην Περιφέρεια Ηπείρου
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:12

Από 14/11/2012 έως 30/3/2013 υποβάλλονται αιτήσεις για Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τεκμηριωμένες ανάγκες, κατ εφαρμογή της ΚΥΑ "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις" (ΦΕΚ 1519 /Β/4-12-2002) από το φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ".

Περισσότερα...
 
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλη την Ελλάδα
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:06

Από 1/11/2012 έως 31/12/2013 υποβάλλονται αιτήσεις για τη δράση που αφορά σε  Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.).

Περισσότερα...
 
Αποκατάσταση μνημείων στην Περιφέρεια Ιονιων Νήσων
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:06

Από 22/11/2012 έως 10/1/2013 υποβάλλονται προτάσεις στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων" ο οποιος συγχρηματοδοτειται απο το ΕΤΠΑ που μπορούν να αφορούν είτε σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων (φρούρια, περιτειχίσεις, κτίρια, κλπ.)  είτε σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης κτιρίων (ή στοιχείων τους) χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων ή ιστορικά διατηρητέων μνημείων, καθώς και παρεμβάσεις αξιοποίησής τους με τη μετατροπή τους σε χώρους φιλοξενίας δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική, ιστορική, λαογραφική κλπ. κληρονομιά (μουσεία, συλλογές, εκθέσεις).

Περισσότερα...
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:05

Η Πράξη «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης – ΑΠ 7, 8, 9» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013». Το Έργο έχει διάρκεια από 6/10/2008 έως 30/09/2011.

Περισσότερα...
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης των Εργαζόμενων, Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών

Γράφει η Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων


Από τις 3/9/2012 έως και τις 10/10/2012, αποτελεί ανοικτό Πρόγραμμα για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και συγκεκριμένα για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.


Περισσότερα...
 
Απλούστευση - ταχύτητα και διαφάνεια - λογοδοσία – Τα χαρακτηριστικά της πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ σύμφωνα με νέους κανόνες

Επιμέλεια: Νατάσα Στάμου

Δημοσιογράφος

 

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε νέους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του, προσφάτως τεθέντος σε ισχύ, νέου δημοσιονομικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Περισσότερα...
 
Ενημέρωση για νέα - τρέχοντα - αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα
Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2012 18:33

Επιμέλεια: Νικόλαος Ανδρινόπουλος, Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Η καλή προετοιμασία των επιχειρήσεων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Συνήθως χρειάζεται χρόνος για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ειδική συμβουλευτική για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά ή αναμένονται τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας ή/και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερα...
 
Ανοικτά Διακρατικά Προγράμματα
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΜΚΕ Ερύμανθος   
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2012 15:05

Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

Στόχος:

  • Να διασφαλίσουν την καλύτερη κατανόηση της Κ.Γ.Π. από το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο των προτάσεων για μεταρρύθμιση.
  • Να αναδείξουν το ρόλο της Κ.Γ.Π. στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
  • Να βελτιώσουν την κατανόηση της συμβολής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και να αναδείξουν τη συμβολή της Κ.Γ.Π. με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περισσότερα...
 
Ανοικτά Προγράμματα
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΜΚΕ Ερύμανθος   
Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2012 14:56

Programme for ΕU Action in the Field of Lifelong Learning

 

Στόχος: Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα...
 
Διακρατικό Πρόγραμμα MED
Συντάχθηκε απο τον/την Όλγα Υψηλάντη, Περιβαλλοντολόγος   
Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2012 11:20

Συνεργασία μεταξύ χωρών Μεσογείου


Θέμα προγράμματος (στόχοι)

Το πρόγραμμα MED είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, και την προώθηση μιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Υποστηρίζουμε να εφαρμόσει μια σειρά από δραστηριότητες και έργα σε τομείς προτεραιότητας της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, του πολιτισμού. Το πρόγραμμα Med αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει και να παρακολουθείτε τα κύρια επιτεύγματα, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές της συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Περισσότερα...
 
Ενισχύσεις για την δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό των καταλυμάτων
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 25 Ιούνιος 2012 09:48

72,7 εκατ. Ευρώ σε τουριστικές επιχειρήσεις

Λίφτινγκ με επιδοτήσεις σε υπάρχουσες μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες, καταλύματα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματακ.λπ. αλλά και ενισχύσεις για την δημιουργία τέτοιων νέων επιχειρήσεων προβλέπει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  συνολικού προυπολογισμού 72,7 εκατ. Ευρώ. Η σχετική προκήρυξη του Υπουγείου Ανάπτυξης έχει προδημοσιευτεί και αναμένονται οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση αλλά και οι τελικές λεπτομέρειες να είναι έτοιμες μετά τις εκλογές. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα τρέξουν οι Περιφέρειες προβλέπεται η ενίσχυση από 40% εώς 60% των ποσών που θα ζητήσουν οι επιχειρηματίες για να ενταχθούν.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 6

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε