ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Επιδόματα Αναπηρίας
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2023 13:17
  • · Επίδομα απολύτου αναπηρίας παλαιών ασφαλισμένων  

Το ποσό του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, ήτοι ασφαλισμένους για πρώτη φορά μέχρι και 31.12.1992, καθώς και τους τυφλούς δικαιούχους ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης, αυξάνεται με βάση τον συντελεστή αύξησης συντάξεων, δεδομένου ότι ως βάση υπολογισμού λαμβάνει το ποσό της σύνταξης.

Περισσότερα...
 
Η Εθνική Σύνταξη
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 20:37

Η Εθνική Σύνταξη, ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει το σχετικό άρθρο:

Άρθρο 7
Εθνική Σύνταξη

1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς.

Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α 165).

Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 

3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Η κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

4. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής

Περισσότερα...
 
Έκτακτο «δώρο Πάσχα» 300 ευρώ – Ποιοι θα είναι δικαιούχοι
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 20:30

Στο τραπέζι βρίσκεται η καταβολή έκτακτου «δώρου» το Πάσχα κοντά στα 300 ευρώ, μείωση ή και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μείωση εισφορών, αλλά και καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους.

Περισσότερα...
 
Επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 19:56

 

Πλησιάζει η μέρα για την πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ. Η έκτακτη πληρωμή θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, εντός του Ιανουαρίου 2023.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, η έκτακτη πληρωμή θα γίνει την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιανουαρίου. Δηλαδή την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου. Το ποσό για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ θα είναι προσαυξημένο κατά μιάμιση μηνιαία δόση, δηλαδή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όσους δεν είχαν κάνει αίτηση και δεν τους καταβλήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Περισσότερα...
 
Τι είναι το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 07:31

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια ευαίσθητη ηλικία και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο για τη συνταξιοδότηση ασφαλιστικό χρόνο.

Περισσότερα...
 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 07:27

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σε τι συνίσταται;

Περισσότερα...
 
Κατάρτιση με επίδομα 400 ευρώ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 07:25

Αμοιβή 400 ευρώ θα λάβουν έως 150.000 εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης που προωθούν το υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).

απευθύνεται σε εργαζόμενους από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διαδικασία απαιτεί 80 ώρες κατάρτισης, που οδηγούν σε πιστοποίηση και εν συνεχεία στην καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.

Περισσότερα...
 
Voucher ανέργων: Επίδομα 1000 ευρώ με Δωρεάν Κατάρτιση
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 07:21

Κατάρτιση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες έκανε μεγάλο "θόρυβο" ανάμεσα στους ανέργους από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου που έκλεισαν οι αιτήσεις

Αφορά 80.000 ανέργους και το κονδύλι είναι εξασφαλισμένο από το ταμείο ανάκαμψης. Η ΔΥΠΑ κάνει προσπάθειες να επικοινωνηθεί με τον καλύτερο τρόπο και πιο διευρυμένα αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο εμπεριέχει εξ αποστάσεως αλλά και ένα μικρό κομμάτι δια ζώσης κατάρτισης.

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 1000 ευρώ.

Περισσότερα...
 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023 17:38

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Αφορά τόσο ενήλικες όσο και υπερήλικες.

Αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σε τι συνίσταται;

1. Σε εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.(Δείτε παρακάτω ποιες χαρακτηρίζονται ωφελούμενες ομάδες )

2. Σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράμματος, με:

Περισσότερα...
 
Αναπτυξιακός νόμος: Καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°»
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Τρίτη, 10 Ιανουάριος 2023 07:56

Από Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου έως και τις 10 Απριλίου 2023, θα γίνονται αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr) και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr).

Περισσότερα...
 
Έκδοση Βεβαίωσης Εισφορών
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 14:32
Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: www.efka.gov.gr Επιλέγετε:
Βεβαιώσεις Εισφορών e-ΕΦΚΑ Βεβαιώσεις

Εισφορών π. ΟΓΑ Βεβαιώσεις Εισφορών

π. ΟΑΕΕ Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ

Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΤΣΑΥ Βεβαιώσεις Εισφορών τ.ΤΑΝ, τ.ΤΕΑΔ, τ.ΤΥΔΑ, τ.ΤΥΔΕ, τ.ΤΥΔΠ, τ.ΤΥΔΘ, τ.ΤΥΣ Απαραίτητα στοιχεία: ΑΦΜ ΑΜΚΑ
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 10

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε