ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 14:15

Κάντε ηλεκτρονική αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Μπορείτε να το δείτε και να το εκτυπώσετε σε πραγματικό χρόνο και να το χρησιμοποιήσετε για κάθε νόμιμη χρήση.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Μπαίνετε στην ιστοσελίδα: https://aade.gr/polites/forologiki-enimerotita/ekdosi-apodeiktikoy-enimerotitas  

Περισσότερα...
 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 14:12

Εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

Απαραίτητα στοιχεία:

  • προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
  • αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου
  • προαιρετικά την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email)
Περισσότερα...
 
Έκδοση e-paravolo
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 14:09

Για την έκδοση e-παραβόλου μπαίνετε στην ιστοσελόδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

Για την έκδοση και πληρωμή e-Παραβόλου θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

  1. Φορέα-Κατηγορία-Τύπο του παραβόλου
Περισσότερα...
 
Εγκυρότητα Βεβαίωσης Οφειλής
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 14:05

Εισάγετε τον σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-bebaiosis-ofeilis

Βήματα:

  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  2. Εισάγω τον τετραψήφιο κωδικό της Δ.Ο.Υ.
  3. Συμπληρώνω τον αύξοντα αριθμό της Βεβαίωσης οφειλής στο πεδίο «Α/Α Βιβλίου Κατ/σης»
Περισσότερα...
 
Βεβαιώσεις Συντάξεων e-ΕΦΚΑ για Φορολογική Χρήση
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 14:02

Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: https://apps.ogaservices.gr/apps/index.php/bebaiwsi_synt

Βήματα:

Συμπληρώνετε τα εξής στοιχεία:

AMKA 

AM (EFKA) ΟΓΑ – ΟΠΕΚΑ

ΑΦΜ

Φορολογικό έτος

Περισσότερα...
 
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Δευτέρα, 02 Ιανουάριος 2023 13:56

Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml  

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Οι παρακάτω μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας:

Περισσότερα...
 
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022 11:17
Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Οι παρακάτω μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας: • Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες) • Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ
 
Ποιοι δικαιούνται επίδομα Στέγασης / Ενοικίου;
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022 09:07

Ποιοι δικαιούνται επίδομα Στέγασης / Ενοικίου;

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αίτησης  και έχει διάρκεια έξι μήνες. Μετά την πάροδο έξι μηνών από την πράξη έγκρισης ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Περισσότερα...
 
Ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών – Food-Pass
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Σάββατο, 24 Δεκέμβριος 2022 08:47

Aπό τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για έξι μήνες (δηλαδή έως τον Ιούλιο 2023) θα βρίσκεται σε ισχύ η ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε supermarket και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων (φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία κτλ.),

Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε

Περισσότερα...
 
Επίδομα Θέρμανσης
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022 19:26

Υποβολή αιτήσεων έως και την 13η Ιανουαρίου (Α. 1179 /19-12-2022).

Δικαιούχοι

  • · Α. Πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς.

  • · Β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα  ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το  όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.
Περισσότερα...
 
ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 10:32
  1.  Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

•           Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

•           Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

•           Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

•           Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, όπως αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας Πρόσκλησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 4 από 10

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε