ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
ΟΑΕΔ: Πώς θα μετατρέψετε το επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:15

Δράσεις Ενεργών Πολιτών - Άνεργοι

Τη δυνατότητα να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης έχουν 10.000 δικαιούχοι προγράμματος που «τρέχει» ο ΟΑΕΔ. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το μπόνους των εισφορών. Ο ΟΑΕΔ έχει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων πρόσκληση για ενδιαφερομένους (επιχειρήσεις και ανέργους) που θέλουν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας, ενώ προβλέπεται και η κατάρτιση τους στο αντικείμενο απασχόλησής τους.

Περισσότερα...
 
Τοπικά Σχέδια (ΤοπΣΑ) για την απασχόληση σε όλη την Ελλάδα
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:13

Από 21/11/2012 υποβάλλονται αιτήσεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για συμμετοχή στα ΤοπΣΑ. Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις) σε όλη τη χώρα. Οι Δράσεις καλύπτουν όλη τη χώρα και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. Τα ΤοπΣΑ περιλαμβάνουν ενέργειες όπως κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκπόνηση business plan, εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για εκκίνηση επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα κ.α. Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

Περισσότερα...
 
Νέες υποδομές φροντίδας βρεφών και νηπίων στην Περιφέρεια Ηπείρου
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:12

Από 14/11/2012 έως 30/3/2013 υποβάλλονται αιτήσεις για Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τεκμηριωμένες ανάγκες, κατ εφαρμογή της ΚΥΑ "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις" (ΦΕΚ 1519 /Β/4-12-2002) από το φορέα "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ".

Περισσότερα...
 
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλη την Ελλάδα
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:06

Από 1/11/2012 έως 31/12/2013 υποβάλλονται αιτήσεις για τη δράση που αφορά σε  Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.).

Περισσότερα...
 
Αποκατάσταση μνημείων στην Περιφέρεια Ιονιων Νήσων
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:06

Από 22/11/2012 έως 10/1/2013 υποβάλλονται προτάσεις στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων" ο οποιος συγχρηματοδοτειται απο το ΕΤΠΑ που μπορούν να αφορούν είτε σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων (φρούρια, περιτειχίσεις, κτίρια, κλπ.)  είτε σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης κτιρίων (ή στοιχείων τους) χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων ή ιστορικά διατηρητέων μνημείων, καθώς και παρεμβάσεις αξιοποίησής τους με τη μετατροπή τους σε χώρους φιλοξενίας δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική, ιστορική, λαογραφική κλπ. κληρονομιά (μουσεία, συλλογές, εκθέσεις).

Περισσότερα...
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2012 21:05

Η Πράξη «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης – ΑΠ 7, 8, 9» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013». Το Έργο έχει διάρκεια από 6/10/2008 έως 30/09/2011.

Περισσότερα...
 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης των Εργαζόμενων, Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών

Γράφει η Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων


Από τις 3/9/2012 έως και τις 10/10/2012, αποτελεί ανοικτό Πρόγραμμα για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και συγκεκριμένα για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.


Περισσότερα...
 
Απλούστευση - ταχύτητα και διαφάνεια - λογοδοσία – Τα χαρακτηριστικά της πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ σύμφωνα με νέους κανόνες

Επιμέλεια: Νατάσα Στάμου

Δημοσιογράφος

 

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε νέους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του, προσφάτως τεθέντος σε ισχύ, νέου δημοσιονομικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Περισσότερα...
 
Ενημέρωση για νέα - τρέχοντα - αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα
Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2012 18:33

Επιμέλεια: Νικόλαος Ανδρινόπουλος, Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Η καλή προετοιμασία των επιχειρήσεων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Συνήθως χρειάζεται χρόνος για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ειδική συμβουλευτική για την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά ή αναμένονται τα παρακάτω προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας ή/και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερα...
 
Ανοικτά Διακρατικά Προγράμματα
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΜΚΕ Ερύμανθος   
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2012 15:05

Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

Στόχος:

  • Να διασφαλίσουν την καλύτερη κατανόηση της Κ.Γ.Π. από το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο των προτάσεων για μεταρρύθμιση.
  • Να αναδείξουν το ρόλο της Κ.Γ.Π. στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
  • Να βελτιώσουν την κατανόηση της συμβολής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για το ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και να αναδείξουν τη συμβολή της Κ.Γ.Π. με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Περισσότερα...
 
Ανοικτά Προγράμματα
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΜΚΕ Ερύμανθος   
Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2012 14:56

Programme for ΕU Action in the Field of Lifelong Learning

 

Στόχος: Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 10

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε