ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Προσκλήσεις Κοινωφελούς Εργασίας
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 12:28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

  •  101 άτομα στον Δήμο Διονύσου- 20 άτομα στον Δήμο Μεταμόρφωσης- 50 άτομα στον Δήμο Φυλής- 22 άτομα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας- 25 άτομα στο Δήμο Αθηναίων- 51 άτομα στον Δήμο Αλίμου.

Υποβολή αιτήσεων από 18/06 εώς 27/06. Πλήρεις Προκηρύξεις στο http://www.socialaxon.eu/programma_koinofelous_ergasias.php 

  •  720 άτομα στην Περιφέρεια Αττικής- 90 άτομα στον Δήμο Ιλίου – 64 άτομα στον Δήμο Αγίας Παρασκευής – 5 άτομα στον Δήμο Κυθήρων.

Υποβολή αιτήσεων από 13/06 εώς 22/06. Πλήρεις προκηρύξεις στο http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=4776%3A-l-r&catid=258%3A2012-04-18-12-30-02&Itemid=266&lang=el 

  •  54 άτομα στον Ι.Μ. Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως –Ανατολική Αττική

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 24/06. Πλήρεις προκηρύξεις στο http://www.alexandros-pbo.gr/

 

Περισσότερα...
 
«Κυψέλη» Κέρδους τα εργαστήρια συσκευασίας μελιού
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 21 Μάιος 2012 13:12
Ποια είναι τα βήματα που απαιτούνται για να δημιουργήσει ένας μελισσοκόμος τη δική του μονάδα τυποποίησης του «γλυκού χρυσού»

Ανεκτίμητη είναι η διατροφική αξία του μελιού, όμως για να φτάσει αυτό το «γλυκό χρυσάφι» από την κυψέλη στον καταναλωτή, ο παραγωγός θα πρέπει να διασφαλίζει την ποιότητά του.

Το μέλι, που πωλείται απευθείας από μελισσοκόμους (ερασιτεχνικά), ως μέλι δικής τους παραγωγής, είτε στον τόπο συγκομιδής είτε σε οργανωμένες λαϊκές ή βιολογικές αγορές, προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 3 κιλά.

Ο τρόπος και τα μέσα συσκευασίας και τυποποίησης του μελιού, όπως άλλωστε και όλων των υπόλοιπων μελισσοκομικών προϊόντων, έχουν μεγάλη σημασία για την προώθηση και διάθεση του προϊόντος στην αγορά και στον τελικό καταναλωτή.

Ο μελισσοκόμος που θα υλοποιήσει ένα μικρό επενδυτικό σχέδιο και θα δημιουργήσει μια σύγχρονη μικρή μονάδας μεταποίησης-τυποποίησης, επιτυγχάνει την ευχερέστερη διάθεση προϊόντων που παράγει αλλά και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους.

Η ίδρυση μίας μικρής τυποποιητικής μονάδας μελιού γίνεται στο πλαίσιο της καθετοποίησης της εκμετάλλευσης. Ενας παραγωγός που έχει νια μελισσοκομική μονάδα με περισσότερες από 100 κυψέλες, είναι εφικτό να μπει στη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας.

Περισσότερα...
 
Ενισχύσεις έως 60% σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 21 Μάιος 2012 13:07

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» (ΕΠΑΛ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 για επενδύσεις σε νέες μονάδες υδατοκαλλιέργειας ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.  Συγκεκριμένα, από το πρόγραμμα υδατοκαλλιέργειας ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις παρακάτω παραγωγικές επενδύσεις:

  • Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων
  • Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
  • Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις που αφορούν:

Κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις σε αυτό.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων λήγει την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012.

Περισσότερα...
 
Χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 21 Μάιος 2012 12:18

Σε ποιους απευθύνεται:

  •  Υπουργεία- ΝΠΔΔ,
  •  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β΄βαθμού),
  •  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)


Ποσοστό συγχρηματοδότησης:

Εώς 85% από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Ανώτατος προϋπολογισμός χρηματοδότησης (ανά έργο):

Από 2.000.000€ εώς 10.000.000€


Περίοδος υποβολής προτάσεων:

Από 23/04/ 2012 εώς 30/06/2015

Περισσότερα...
 
ΠΕΠ 2012 - (Εμπόριο,Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός) Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλω
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 16 Μάιος 2012 10:45

Αναμένεται εντός του Ιουνίου πρόσκληση των Π.Ε.Π. που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υπο-σύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 433,50 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

Το πρόγραμμα επιχορηγεί τις εξής Επιλέξιμες Δαπάνες:

- Κτιριακές Εγκαταστάσεις
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός
- Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
- Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
- Συστήματα Αυτοματοποίησης
- Προβολή & Προώθηση
- Αμοιβές Συμβούλων

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα ICT 4 GROWTH
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2012 10:53

ΤΟ ΙΝΜΕΚΟ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   

ICT 4 GROWTH 

(ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Το οποίο αφορά επιδότηση επιχειρήσεων εως 80%, οι οποίες θα είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει δικαίωμα να υποβάλει /υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου.

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Κλάδης  2111825967

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Περισσότερα...
 
Προώθηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στον Πολιτισμό
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Πέμπτη, 26 Απρίλιος 2012 12:26
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων – κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου – σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόμοιες εκδηλώσεις, συμβάλλει στην ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.
Περισσότερα...
 
Ανοιχτές προσκλήσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2012 11:26
Επιδοτούμενα προγράμματα για δημόσιους φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ή και επιχειρήσεις

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Web site: www.oikosocial.gr 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

Τηλ.: 2108813760, 2108813761,2111825967 – 6989865476

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα για μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και για Κοινωνικές Επιχειρήσεις κατά της Φτώχειας
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2012 10:29

Αντιμετώπιση της Ανεργίας σε ευπαθείς ομάδες

Προκηρύχθηκε πρόσκληση που αφορά φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκειμένου να προβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση σχεδίων δράσης, τα οποία έχουν ως απώτερο σκοπό είτε τη δημιουργία νέων είτε τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». Επιπλέον οι προτάσεις θα μπορούσαν ακόμα να αφορούν ακόμα και τη δημιουργία και λειτουργία «Εθνικού Μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας.

Περισσότερα...
 
Δελτίο Τύπου Ανοιχτών Προσκλήσεων
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012 14:31
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-FYROM, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

                                                                   Ανοικτές Προσκλήσεις
Επιδοτούμενα προγράμματα για δημόσιους φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ή και επιχειρήσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Web site:  www.oikosocial.gr
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλ.: 2111825967 – 6989865476

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2007-2013
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2012 15:44

Επιχειρησιακά Προγράμματα του


Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»


Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2007-2013

                                                                                2η πρόσκληση
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 7 από 10

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε