ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2012 11:46

Επιχειρησιακό Προγράμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2012 14:30

Επιχειρησιακά Προγράμματα του

Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013

3η Πρόσκληση

Περισσότερα...
 
Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2012 14:20

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού>> 2007-2013

Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

 

Περισσότερα...
 
Ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011 19:33

που αφορούν Δήμους, Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Ανέργους και Νέους Επαγγελματίες

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή  κι αφορούν Δήμους, Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Ανέργους καθώς και Νέους Επαγγελματίες.

Εκτιμώντας ότι το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερα προγράμματα, πολλά εκ των οποίων θα αφορούν τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, το Πανελλήνιο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ δεσμεύεται να συνεχίσει την έγκαιρη ενημέρωση με στόχο να παρέχει στις οργανώσεις κάθε σχετική πληροφόρηση κι υποστήριξη. Για την διευκόλυνσή σας παραθέτονται links

Περισσότερα...
 
Νέα προγράμματα για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που μπορούν να συνεργαστούν με Δήμους
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2011 00:00

Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις αυτή την περίοδο είναι ανοικτά τα παρακάτω προγράμματα: Στην λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που ήδη έχουμε ανακοινώσει, όπως Καινοτομική επιχειρηματικότητα, Αναπτυξιακός Νόμος, Εναλλακτικός τουρισμός, κτλ. (γι' αυτά,...δείτε προηγούμενες αναρτήσεις στην ενότητα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα digi-mobile για επιχειρήσεις
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2011 00:00
Επιχορήγηση επιχειρήσεων 7000 για Internet και στα κινητά για αγορές - ενημέρωση και δικτύωση

Το πρόγραμμα digi mobile είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο ενισχυεί επιχειρήσεις για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες' συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).

1. Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Περισσότερα...
 
Ανοικτές Προσκλήσεις - Επιδοτούμενα προγράμματα
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2011 00:00
που απευθύνονται σε δημόσιους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και αφορούν: Πράσινα Δώματα - Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης - Ορεινός Τουρισμός - Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Γυναικείων Οργανώσεων: Η ενημέρωση προσφέρεται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.
Περισσότερα...
 
Προγράμματα από διεθνή και Ελληνικά ιδρύματα
Τρίτη, 03 Μάιος 2011 11:54

Τα ιδρύματα έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών καθώς ανέκαθεν από την ανάπτυξη τους συμμετέχουν, σε κάποιο επίπεδο, σε φιλανθρωπικά έργα και κοινωνικές δράσεις.

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική ο ρόλος των ιδρυμάτων καθίσταται ολοένα και πιο διακεκριμένος στον τομέα της διάθεσης επιδοτήσεων.

Εκτιμάται ότι μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 200000 ιδρύματα τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράγοντα αντιστάθμισης στα κεφάλαια που διατίθενται από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος των ιδρυμάτων σε σχέση με την παγκόσμια διακυβέρνηση και την ανάπτυξη εκτός της ΕΕ αναγνωρίστηκε το 2003 σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Aνάν

Τα ιδρύματα χρηματοδοτούν χιλιάδες σχέδια κάθε χρόνο τα οποία μπορεί να αφορούν διεθνή έργα ή μικρά τοπικά σχέδια.

Ενδεικτικά παρακάτω παρουσιάζονται διεθνή και ελληνικά ιδρύματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα ως πιλέξιμη χώρα προς χρηματοδότηση.

Περισσότερα...
 
Προγράμματα απευθείας στην Ευρωπαική Ένωση
Τρίτη, 03 Μάιος 2011 11:51

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (MEDITERRANEAN SEA BASIN – ENPI).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης, αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Το πρόγραμμα αφορά Δημόσιους Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Δημοσίου Δικαίου. Φορείς του ιδιωτικού τομέα δύναται να συμμετέχουν με κάποιες προϋποθέσεις. Οι προσκλήσεις που αναμένονται να προκηρυχθούν επικεντρώνονται στις ακόλουθες Θεματικές Προτεραιότητες:

 

Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιλέξιμων περιοχών

Προώθηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη

Προώθηση καλύτερων συνθηκών για τη μετακίνηση ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων

Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης

Οι προσκλήσεις που αναμένονται για την υποβολή προτασεων θα ανοίξουν σε δυο κύκλους, τον Μάιο και τον Οκτώβρη. Η επιδότηση φτάνει εως το 90% του προϋπολογισμου του έργου και η κοινορπαξία θα πρέπει να αποτελείται απο τουλάχιστον 3 ή 4 κράτη – εταίρους ανάλογα με την δράση.

Περισσότερα...
 
Επιδοτούμενα προγράμματα για κοινωνικούς φορείς για την περίοδο Απρίλιο - Μαϊό 2011
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011 00:00
Σας ενημερώνουμε ότι αυτή την περίοδο έχουν ανακοινωθεί επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των άλλων επιλέξιμοι φορείς ειναι και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
Περισσότερα...
 
Πρόγραμμα Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011 15:23

 Ενόψει της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE, η διαχειριστική αρχή στην Ουγγαρία έχει προδημοσιεύσεις πέντε δράσεις οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν μέχρι 20 Απριλίου.

Συγκεκριμένα τρεις από αυτές τις δράσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 8 από 10

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε