ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Κοινωνική οικονομία


Κοινωνική οικονομία
Τι προτείνεται για τις κοινωνικές συμπράξεις

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Ενότητα των  προσπαθειών, για την συνεργασία, την ομοσπονδιοποίηση και την δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, ο συντονισμό της δράσης των άτυπων κοινωνικών δικτύων για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την απασχόληση, την ανθρωπιστική βοήθεια, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προστασία των καταναλωτών.

Περισσότερα...
 
Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός Η κρίση της αντιπροσώπευσης σχετίζεται σήμερα με την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημοκρατίας. Η συμμετοχική Δημοκρατία δεν είναι μόνον ζήτημα σεβασμού στην βούλ

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ζούμε την διαδικασία της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο «Καλλικράτης» που εισάγει για πρώτη φορά θεσμούς κοινών δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις ΜΚΟ για τον εθελοντισμό και το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για να δοκιμαστούν στην πράξη κοινές δράσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ για τις αποκαλούμενες κοινωνικές συμπράξεις σε τοπικό επίπεδο για την συμμετοχική δημοκρατία και την αειφόρο ανάπτυξη

Περισσότερα...
 
H κρίση της αντιπροσώπευσης και η Συμμετοχική Δημοκρατία

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Η κρίση της αντιπροσώπευσης σχετίζεται σήμερα με την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και την ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημοκρατίας.

Η συμμετοχική Δημοκρατία δεν είναι μόνον ζήτημα σεβασμού στην βούληση όλων των πολιτών αλλά και οικονομικής αποτελεσματικότητας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες οικονομικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Περισσότερα...
 
Οι εχθροί της Κοινωνίας Πολιτών και της Κοινωνικής Οικονομίας

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Τα άκρα της πολιτικής δεν θέλουν και πολεμούν την κοινωνική οικονομία

Η κρατική και κομματική γραφειοκρατία (κρατισμός)

Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη (νεοφιλελεύθερη αντίληψη)

Περισσότερα...
 
Η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός 

Ένα βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Το έμπρακτο ενδιαφέρον για το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται μια επιχείρηση.

Περισσότερα...
 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία του Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Το ΕΚΤ είναι ένας τρόπος δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό τη μείωση των διαφορών ευημερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα...
 
Το αντικείμενο της Κοινωνικής και πράσινης Επιχειρηματικότητας

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Ενδεικτικά:

Η αλληλέγγυα οικονομία με τη μορφή συνεργατισμού των μη κερδοσκοπικών εταιριών μπορεί να έχει αντικείμενο δραστηριότητας την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθρωπιστική δραστηριότητα και στις υπηρεσίες υγείας.

Περισσότερα...
 
Σχετικά με το Θεσμικό Έλλειμμα της Κοινωνικής Οικονομίας

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός 

Η «Κοινωνική Οικονομία» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το κρυφό έλλειμμα της χώρας καθώς είναι εμφανής η υστέρηση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Έχουμε, να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα με πληθυσμό μόλις στο 1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουμε το 6% περίπου των πόρων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου, παρά αυτή την προνομιακή θέση έχουμε μεγάλη καθυστέρηση απορρόφησης πόρων διαπιστώνει η Ε.Ε. στην εκτέλεση του ΕΣΠΑ

Περισσότερα...
 
Τι είναι Κοινωνική Οικονομία

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός 

Υπάρχει η άτυπη παραδοσιακή κοινωνική οικονομία της αλληλεγγύης, των μη χρηματικών ανταλλαγών. Στις παραδοσιακές αγροτικές οικονομίες υπήρχε πάντα μια άτυπη μορφή ανταλλαγών σε είδος, εργασία και μέσα παραγωγής, που διευκόλυνε τους χωρικούς στις ανταλλαγές τους που είχαν αντικειμενικά πολύ περιορισμένα χρήματα. Αντάλλαζαν, έτσι, όχι μόνο προϊόντα, αλλά και χρόνο εργασίας μεταξύ τους.

Περισσότερα...
 
Κοινωνική Οικονομία και πράσινη ανάπτυξη εν μέσω οικονομικής κρίσης

Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός 

Εισήγηση Βασίλη Τακτικού στο Συνέδριο της Ηλείας 25-27 Ιουνίου

Αγαπητοί φίλοι

Από την περιφέρεια της Ηλείας και της Δυτικής Πελοποννήσου ξεκινάμε σήμερα ανοίγοντας μια θεματική για την Κοινωνική Οικονομία και πράσινη ανάπτυξη που θα ’πρεπε να είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 11 από 14

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε