ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Ιστορικά στοιχεία


Ιστορικά στοιχεία
ΠΟΥΚΕΒΙΛΠώς είδε ένας ξένος περιηγητής την περιοχή
και τα χωριά του Ερυμάνθου κατά το 19ο
 αιώνα

Ο Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ ταξίδεψε ανά την Ελλάδα στις
αρχές του 19ου αιώνα, όταν ακόμα η Ελλάδα βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή.
Το ταξίδι του στην Πελοπόννησο αποτελεί μια σημαντική για μας
πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της περιοχής, την εποχή εκείνη και
για την κοινωνικη θέση των κατοίκων.
Την αναφορά του για την περιοχή του Ερυμάνθου την ξεκινά από
το χωριό Μοίρακα, που όπως μας λέει πρόκειται για ένα χωριό με σαράντα
οικογένειες Αλβανών μωαμεθανών, εξομοιωμένων με τους Ραγιάδες
ως προς το χαράτσι, το μιρί και τις αγγαρείες. Στη συνέχεια αφού έφυγε μαζί
με τους συνοδιπόρους του, από τη Μοίρακα κατευθύνθηκαν προς τις Ρά
χες του
όρους Φολόη που ήταν κατάφυτες από πεύκα. Το δεύτερο οροπέ
διο καταλήγει
στο χωριό Βινίτσα όπου κατοικού σαν τότε 25 Αλβανικές οι
κογένειες. Ενώ από την
τρίτη Ράχη μετρούμε, λέει ο ίδιος, έξι χωριά κατοι
κημένα όλα από Αλβανούς μωαμεθανούς.
Ενώ λίγο ψηλότερα από εκεί, πρόβαλε κάτω από το βλέμμα μας το λαγκάδι του Πύργου, η Κοίλη,
  ο όρ μός του Κατάκωλου κι η απέραντη πεδιάδα της Ήλιδας. Βρισκόμασταν στο
ψηλότερο τμήμα του ανηφορικού δρόμου μεταξύ Ήλιδας και Ολυμπίας. Ακολουθώντας
βόρεια -
βορειοανατολική κατεύθυνση αφήσαμε μισή λεύγα αριστερά μας το Χάνι του Πόθου,
ενώ δεξιά μας επισήμανα το ρεύμα-μα του Αλφειού στο σημείο συμβολής του με το Λάδωνα
στα Άσπρα Σπίτια . Έχοντας ολοκληρώσει αυτές τις αποτυπώσεις καθώς και πολλές άλλες που
μπορούν ν'αναγραφούν; μόνο σε πολύ λεπτομερειακούς χάρτες, φτά- σαμε στα πρώτα σπίτια
του Λάλα. Του Λάλα καταλαμβάνει μια επιφάνεια μεγαλύτερη των τριών μιλίων, ενώ το
πλάτος του είναι δύο μίλια. Ο αέρας του και τα νερά του είναι εκπληκτικής καθαρότητας ,
και το χωριό αριθμεί μεγάλο ποσοστό γερόντων. Σύμφωνα με τους υπολγισμούς μας,
απείχα με
δυόμισι λεύγες από τη Μοίρακα. Μια λεύγα περίπου κι ένα τέταρτο στα δυτικά
διέκρινα το Χριστιανικό χω- ριό ∆ούκα, θεμελιωμένο το 14ο αιώνα από έποικους
προερχόμενους από
τη ∆ουκάτη των Ακροκερδονίων.
Περισσότερα...
 
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

Από τον 8ο αιώνα π.Χ. αρχίζουν να εμφανίζονται και να διαμορφώνονται οι πόλεις - κράτη,
που συνιστούν ένα νέο τύπο πολιτικής οργάνωσης. Πρόκειται για μικρά κράτη σε έκταση
ανεξάρτητα, με πολιτική οργάνωση που θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού
μητροπολιτικού και
αποικιακού χώρου. Στις πόλεις - κράτη τα άτυπα ως τότε πολιτικά
όργανα (βουλή, συνέλευση του λαού) αρχίζουν προοδευτικά να λειτουργούν
με συγκεκριμένους κανόνες. Εξασφαλίζεται έτσι η συμμετοχή μικρού μέρους των πολιτών,
αρχικά, στη διαχείριση των
δημόσιων υποθέσεων. Τη βασίλική εξουσία στις
πόλεις - κράτη σύντομα διαδέχονται
αβασίλευτες δημο κρατίες γαιοκτημόνων, στις οποίες
οι ευγενείς έχουν τον έλεγχο της εξουσίας,
την οποία ασκούν μέσω
της βουλής και των αρχόντων. Η συνέλευση του λαού (εκκλησία του δήμου)
επικυρώνει απλώς τις αποφάσεις τους.
,
Οι παλαιότερες πόλεις - κράτη
ιδρύθηκαν από ομάδες μεταναστών ή από ομάδες παλαιότερων κατοίκων των περιοχών,
όπου εγκαταστάθη καν οι εισβολείς, οι οποίοι υπό την πίεση των
 νεοφερμένων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μητρική τους γη. Χρονικά
η ίδρυση των πρώιμων  αυτών  πόλεων - κρατών θα πρέπει να τοποθετηθεί
ανάμεσα στο 1100και το 900 π.Χ.

Περισσότερα...
 
ΚΟΥΜΑΝΙΤο Κούμανι βρίσκεται νοτιοδυτικά της Λαμπείας και 25 χιλιόμετρα πε ρίπου
από την Αρχαία Ψωφίδα, σε υψόμετρο 650 μέτρων.
Είναι περιτριγυρισμένο από το δρυόδασος της Κάπελης, συνολικής επιφάνειας

33.000 στρεμμάτων και νοτίως χαρακτηρίζεται από το φαράγγι του ποτα- μού Ερύμανθου,
ένα από   τα γραφικότερα της χώρας μας, έχοντας στην α- πέναντι του όχθη το Βιδιάκι της   Γορτυνίας.
Την μαγευτικότητα του τοπίου έχουν ανακαλύψει ξένοι (Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί κ.α )
καγιάκερς αλλά ελάχιστοι ́Έλληνες, μιας και το τοπίο είναι δύσκολα προσβάσιμο.

Το δάσος και ο ποταμός είναι δύο βασικές πηγές φυσικού πλούτου που προσδίδουν
στην ευρύτερη περιοχή Κούμανι σημαντικό ενδιαφέρον για οικοτουριστικές εκμεταλλεύσεις.
Κατά τάλλα   είναι μια κοινότητα με σημαντικό πληθυσμό νέων ανθρώπων που συμβάλλουν
στην παραγωγή ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, η οποίο αποτελεί και τον βασικό οικονομικό
συντελεστή στην περιοχή  της Ηλείας. Στα πληθυσμιακά στοιχεία της πε ριοχής πρέπει
να επισημάνουνε την επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση 50 παλιννοστούντων.
Εντούτοις, ο οικισμός ακολουθεί τη τύχη όλων των ορεινών περιοχών της Ελλάδας
με ιδιαίτερα αισθητά αρνητική πληθυσμια- κή εξέλιξη. Ο οικισμός φθίνει πληθυσμιακά
λόγω ελλείψεων σε υποδομές και μόνο η πραγματοποίηση των προσδοκιών για τουριστική
αξιοποίηση του δρυοδάσους της Κάπελης θα δώσει τα κίνητρα στους νέους να παραμείνουν
ή και να επιστρέψουν στον τόπο τους.

Το Κούμανι έχει οριοθετηθεί ως οικισμός κάτω των 2.000 κατοίκων με το προεδρικό
διάταγμα Φ.Ε.Κ. 181 ∆ ́ /3-5-85 σύμφωνα με το ο καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και είναι ,
κάποιες κεντρικές λειτουργίες, ενισχύουν την εμπορική τει ,το μοναδικό τυροκομείο ,βιομηχανικής μορφής,

  με ετήσια παραγωγή 240 τόνους φέτα αιγοπροβάτων στην περιοχή.

Περισσότερα...
 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΟΗΣΟ ∆ήμος Φολόης με έδρα του Λάλα, βρίσκεται στους
νότιους πρόποδες του Ερυμάνθου και ανήκει στο νομό Ηλείας
.
Περιλαμβάνει τα χωριά Κούμανι, Φολόη, Περσάννα, Αχλαδινή, Νεμούτα, Λάλα, ∆ούκα, Ράχες, Μηλιές, με μέσω περίπου
550μ. Χα- ρακτηριστικό της περιοχής είναι τα
δύο μεγάλα οροπέδια της Φολόης και του Λάλα. Επίσης,

στο ∆ήμος Φολόης ανήκει και το φημισμένο δρυοδάσος
που καλείπτει 33.000στρ., καθώς και το φαράγγι που
δη
μιουργεί ο ποταμός Ερύμανθος μεταξύ Κούμανι, Αχλαδινής,
Ράχες και Νεμούτα.
Ο πληθυσμός του ∆ήμου ανέρχεται περίπου στις 3.950χιλ.

Απόσπασμα από το βιβλίο "Τα χωριά νοτίως του Ερυμάνθου" του Βασίλη Τακτικού

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 14

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε