Μια πολύ σημαντική απόφαση για τον εναλλακτικό τουρισμό στην χώρα μας υπογράφτηκε στις 28/01/2008 από τον υπουργό τουριστικής ανάπτυξης Άρη Σπηλιωτόπουλο, και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Τα θεματικά πάρκα ήσαν επιλέξιμα από τον Αναπτυξιακό Νόμο αλλά έλλειπαν οι προδιαγραφές σχετικής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.).
Τώρα πλέον με αρκετή καθυστέρηση μπορούν υποβληθούν σχετικές προτάσεις από επενδυτές.
Το άλλο προωθητικό μέτρο για επενδύσεις στον αγροτικό χώρο που δημιουργεί προϋποθέσεις και για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, είναι μια σειρά από επιχορηγούμενες δράσεις για μικρά φράγματα και ταμιευτήρες νερού που δημιουργούν υποδομές και για ιδιωτικές επενδύσεις.

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτομερώς οι προδιαγραφές των θεματικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου. Ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος (ν. 3299/2004) είναι ο πρώτος που προβλέπει τη χρηματοδότηση θεματικών πάρκων. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζονται τα θεματικά πάρκα ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπου προσφέρονται ψυχαγωγικές ή μορφωτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ο ορισμός τους είναι αρκετά ευρύς ώστε να περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά είδη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτυχθούν πολλές και διαφορετικής θεματολογίας επιχειρήσεις.

Τα θεματικά πάρκα αποτελούν μια πολύ διαδεδομένη μορφή ψυχαγωγίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι επικεντρωμένα γύρω από ένα ή περισσότερα κεντρικά θέματα και αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης τουριστών για την περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένα αλλά και, εν γένει, τη χώρα όπου φιλοξενούνται.

Τα θεματικά πάρκα αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων, μέχρι σήμερα, περιοχών. Από τα γνωστότερα θεματικά πάρκα του εξωτερικού είναι των αμερικανικών στούντιο της Disney, της Universal και της Warner Bros, το Bobbejaanland και το Walibi στο Βέλγιο, το Madurodam στην Ολλανδία, το Europa-Park στη Γερμανία, το ψυχαγωγικό πάρκο του Asterix και το Futuroscope στη Γαλλία και το πάρκο του Γκιούλιβερ στην Αγγλία. Σε όλων τον κόσμο υπάρχουν περισσότερα από εκατόν πενήντα θεματικά και ψυχαγωγικά πάρκα.

Το άλλο μέτρο που προκυρήχθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχορηγεί δημόσια έργα που έχουν ως στόχο την δημιουργία υποδομών, όπως είναι τα μικρά φράγματα και ταμιευτήρες, για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων για την εξοικονόμηση ύδατος και την αποφυγή απωλειών υδάτων. Αυτό επιτυγχάνετε εκμεταλλεύονται της επιφανειακές απορροές υδάτων, τον τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, εκσυγχρονισμό και βελτίωση συνθηκών άρδευσης, στράγγισης, προσπέλασης καθώς και υποδομών που αφορούν στην παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδροφορέων. Έργα όπως τα μικρά φράγματα και οι ταμιευτήρες εκτός από την διαχείριση του νερού μπορούν να δημιουργήσουν γύρω από αυτά της προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα απευθυνθείτε στο δικτυότοπο του ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

www.edo-mko.gr ή τηλεφωνήστε μας 210 8813760, 2108813761.