Περιγραφή του προτεινόμενου έργου

Η πρόταση με τίτλο “Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή”, αφορά ένα καινοτόμο σχέδιο οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς τόπους που συνδέονται με τους άθλους του Ηρακλή στην Πελοπόννησο. Το πρόγραμμα αποτελείται από επιμέρους έργα, τα οποία υποδιαιρούνται σε δύο ξεχωριστά σκέλη επενδύσεων:

Θεματικά πάρκα και οικοχωριά

Συγκεκριμένα το πρώτο σκέλος των επενδύσεων στοχεύει στην υλοποίηση των σχεδίων από ιδιώτες επενδυτές τα “χωριά του Ηρακλή”, τα οποία συνδέονται με την φιλοσοφία της πράσινης οικονομίας και τοπικά θεματικά πάρκα για μια ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας.

 Αυτά τα έργα αναφέρονται στη δημιουργία Μυθολογικού πάρκου και 7 οικοχωριών και των θεματικών πάρκων που θα αξιοποιήσουν σε οικονομικό επίπεδο τον μύθο του Ηρακλή, προκειμένου να αναπτυχτούν νέες επιχειρήσεις στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας ). Ένα βασικό μέρος των επενδύσεων είναι και κατασκευή κατοικιών προς πώληση στα οικοχωριά, για την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων.

Το δεύτερο σκέλος των επενδύσεων που ασχολείται με την υλοποίηση των σχεδίων από το ελληνικό κράτος και την Ε.Ε. και αφορά έργα υποδομής και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Η δημιουργία του “Μυθολογικού πάρκου του Ηρακλή” θα συμπληρώνεται από έξι μικρότερης κλίμακας θεματικά πάρκα τα όποια πρόκειται να λειτουργήσουν βάσει διεθνών προτύπων εγκατάστασης και λειτουργίας. Το κάθε πάρκο θα συνδεθεί και με το αντίστοιχο τουριστικό χωριό. Το “Μυθολογικό Πάρκο” του Ηρακλή θα είναι ο πυρήνας της πολιτιστικής έκφρασης και η μυθολογία του τόπου, αναβάθμιση μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, με στόχο την αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού.

Όπως αναφέρθηκε για κάθε τουριστικό χωριό προβλέπεται να συνδεθεί και με ένα θεματικό πάρκο μικρής κλίμακας.Για παράδειγμα στους παρακάτω Δήμους θα μπορούσαν να ιδρυθούν τα παρακάτω θεματικά πάρκα:

Ενδεικτικά

  • Η δημιουργία του Ορνιθολογικού πάρκου της Στυμφαλίας,
  • Η δημιουργία βιολογικού πάρκων – γεωργίας και κτηνοτροφίας στη Δυτική πλευρά του Ερυμάνθου.
  • Πάρκο θηραμάτων Αρκαδία
  • Η δημιουργία του Πάρκου Νερού ‘Ερυμάνθου’
  • Πάρκο αγροτουρισμού Φολόης:’Κένταυρος Φόλος
  • Το χωριό των Αμπελιών στην ‘Νεμέα’.

“Οικοχωριά”

Η ίδρυση επτά τουριστικών παραδοσιακών χωριών (ένα 5* και έξι 4*) που θα πλαισιώνονται από αντίστοιχα θεματικά πάρκα και θα προσφέρουν εξαιρετικού επιπέδου ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες σίτισης, παροχή μεγάλης ποικιλίας υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η δυναμικότητα των τουριστικών παραδοσιακών χωριών προβλέπεται να είναι 200 δωματίων για το 5* και 150 δωματίων για τα 4*.

Σημειώνεται ότι το κάθε τουριστικό χωριό θα κατασκευαστούν περίπου 300 κατοικίες σε έκταση από 500 έως 1000 στρέμματα. Το 50% αυτών των κατοικιών προβλέπεται να πουληθούν σε τρίτους στην Ευρωπαϊκή αγορά και μέσα από την δραστηριότητα θα προκύψει άμεσα και η απόσβεση της επένδυσης.

3 Μυθική οικοδιαδρομή

Στόχος η δημιουργία της μυθολογικής διαδρομής – οικοδιαδρομής στα ίχνη των Άθλων – Μύθων του Ηρακλή από τις πόλεις Επίδαυρος – Τίρυνθα – Νεμέα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία μήκους 180 περίπου χιλιόμετρων. Το έργο θα περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό οδοποιίας με ειδική σήμανση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως τουριστικός προορισμός για ιππικές διαδρομές, με ποδήλατο και για πεζοπορίες. Το έργο μπορεί να κατασκευαστεί με Σ.Δ.Ι.Τ. και χρηματοδότηση από τους ιδιώτες επενδυτές.

Κέντρο διεθνούς εθελοντισμού

Δημιουργία διεθνούς κέντρου εθελοντισμό υπό την αιγίδα του “Έργου Πολιτών” – κυβερνητικός οργανισμός για τον εθελοντισμό που στοχεύει να ξετυλίγεται το εθελοντικό ιδεώδες-με στόχο την καινοτόμο αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην κοινωνική οικονομία.

Σχετικά με το «Παγκόσμιο Κέντρο Εθελοντισμού» που θα υλοποιηθεί από το «Έργο Πολιτών» και δίκτυο εθελοντών επιδιώκεται η διαρκής άντληση ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελεί ένα καινοτόμο υπο-έργο της παγκόσμιας έλξης και της σύνθεσης του ανθρώπινου κεφαλαίου γύρω από τον άξονα του πολιτισμού εμπνευσμένα από την αρχαία ελληνική ανθρωποκεντρική προσέγγιση ιδανική και η Hercules “μύθους.

Δικτυακή πύλη ψηφιακού πολιτισμού

Η δημιουργία μεγάλης δικτυακής πύλης. Η δικτυακή αυτή πύλη θα είναι ο τόπος της αξιοποίησης του ψηφιακού πολιτισμού στις τοποθεσίες όπου ο Ηρακλής πραγματοποίησε τους άθλους. Επίσης, θα ανaδείξει τις επιδράσεις που έχουν οι μύθοι σχετικά στην Τέχνη (λογοτεχνία, ζωγραφική, κεραμική, γλυπτά κ.ά.), σε άλλους πολιτισμούς και στις πόλεις

Τα μνημεία,(τις στήλες του Ηρακλέους, τα θεματικά πάρκα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και έχουν αναφερθεί στους μύθους του Ηρακλή).

Επιπλέον, μέσω αυτής της Δικτυακής Πύλης θα λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα – Hercules net και Hercules park.

Δράση! Ήπιες μορφές ενέργειας

Μικρές μονάδες των ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά ενέργειας) έτσι ώστε να λειτουργεί το σύνολο του έργου με υποδειγματικό τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος (στο σχέδιο αυτό επίσης, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και ιδιώτες επενδυτές).

Δράση! Μικρές επιχειρήσεις πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας

Υποστήριξη των ενεργειών της τοπικής επιχειρηματικότητας σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (χρηματοδότηση από θεσμοθετημένα προγράμματα ΕΣΠΑ, κτλ).

Παγκόσμιο συνέδριο και Φεστιβάλ Ηρακλής

Οργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ για τον Ηρακλή στους Δήμους που σχετίζονται με τους χώρους των μύθων. Το καινοτόμο στοιχείο αυτού του φεστιβάλ είναι πως συνδέεται με μυθολογικές personage και θα διεξαχθεί στις περιοχές όπου Ηρακλή ενήργησε σύμφωνα με το μύθο. Η συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι παγκόσμια και μπορεί να επιτευχθεί μέσω Hercules net (χρηματοδότηση στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθηνής). Το παγκόσμιο συνέδριο έχει στόχο να δικτυώσει και να συντονίσει όλες τις δραστηριότητες πολιτιστικές και επιχειρηματικές που κινούνται γύρω από τον άξονα των μύθων του Ηρακλή.

Τεχνική βοήθεια – οι μελέτες για την ωρίμανση του σχεδίου και την υλοποίηση του όλου σχεδίου

Εκπόνηση μελετών και έργα υποδομής τα οποία αφορούν έργα όπως δρόμους, μονοπάτια, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ. Η ανάπτυξη του οικοτουριστικης – μυθολογικής διαδρομής, η ανάδειξη και η οργάνωση των αρχαιολογικών χώρων. Επίσης με τη συνεργασία του δικτύου των τοπικών και εθνικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών θα υλοποιήσει τα έργα που αφορούν την επικοινωνία, την εκπαίδευση και τις μελέτες που ασχολούνται με την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

Η σκοπιμότητα της πρότασης

Ο βασικός χαρακτήρας του προγράμματος είναι ότι συνιστά ένα καινοτόμο αναπτυξιακό πόλο που συνδυάζει την επικοινωνιακή δύναμη των μύθων του Ηρακλή με ένα πρόγραμμα κερδοφόρου οικονομικής εκμετάλλευσης στο τομέα των θεματικών πάρκων και της ειδικής τουριστικής κατοικίας, που αναπτύσσεται μέσα από οικολογικές και πολιτιστικές προδιαγραφές.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς των μύθων και τον οικολογικό πλούτο της περιοχής, που αναδύεται σε πλούσια πηγή πόρων για την τουριστική ανάπτυξη και συνδυάζει την πράσινη οικονομία με την πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Επίσης, ένας άλλος στόχος του προγράμματος είναι να εμπνεύσει και να κατευθύνει τις τοπικές ενώσεις σε αναπτυξιακές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα (έχουν προηγηθεί διαδικασίες ωρίμανσης του σχεδίου στην τοπική κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια) και μ’ αυτόν τον τρόπο να συγκεντρωθεί το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει έμμεσο αντίκτυπο ενεργοποίησης στην τοπική κοινωνία διότι συνδυάζει το χαρακτήρα της επένδυσης με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση της απασχόλησης στο πλαίσιο των υπηρεσιών που θ’ αναπτυχθούν.

Το μεγαλύτερο κίνητρο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ενισχύεται με την κατασκευή και πώληση κατοικιών στην Ευρωπαϊκή αγορά από την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον κάτι που εξυπηρετεί και τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Σημαντικό στοιχειό για τη θερμή υποδοχή του προγράμματος από την τοπική κοινωνία και την πλήρη αναστροφή της φθίνουσας πορείας της απασχόλησης και της παραγωγής στις περιοχές παρέμβασης, είναι ακριβώς η τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής.

Με αυτή την δομή το σχέδιο αξιοποιεί το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής με στόχο την μείωση κόστους προσαρμογής της επένδυσης και μείωσης ανταλλαγών. Με αυτή την έννοια η ύπαρξη συγκροτημένου κοινωνικού κεφαλαίου διευκολύνει την εισροή οικονομικού κεφαλαίου και την βιωσιμότητα της επένδυσης στη συνέχεια.

Περιγραφή της περιοχής παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου έργου είναι η Πελοπόννησος, η οποία βρίσκεται στην νότια Ελλάδα. Γεωγραφικά, η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στα βόρεια – ενδοχώρα της Πελοποννήσου το οποίο είναι ορεινή μεγάλη έκταση, με χαμηλή ανάπτυξη και σε κάποια απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το πλησιέστερο μέρος δυτικά είναι η πόλη Πάτρα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας (100 χλμ) από την Ολυμπία και ανατολικά η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας (περίπου 120 χιλιόμετρα) από την Επίδαυρο.

Στα χαρακτηριστικά στην διαδρομή από τη Κόρινθο συναντάμε της Αρχαίες πόλεις της Επιδαύρου, Άργους, Τίρυνθας, Νεμέας, Στυμφαλίας, Φενεός, Κλείτορα, Ψωφίδας, Φολόης και Ολυμπίας, περιοχές όπου αναδύθηκε πρωταρχικός αρχαιοελληνικός πολιτισμός.
Η περιοχή διασχίζεται από τους ποταμούς, όπως είναι ο Ερύμανθος, ο Λάδωνας, ο Αλφειός, άλλα μικρότερα ποτάμια και λίμνες, όπως της Στυμφαλίας, του Λάδωνα και της Πηνείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή παρέμβασης και συγκεκριμένα τα δυο άκρα της διαδρομής Αργος – Ηλείας βρέχονται από θάλασσα. Σε γενικές γραμμές η περιοχή χαρακτηρίζεται από την πλούσια χλωρίδα, την πανίδα και πληθώρα σε ανάδειξη αρχαιοελληνικών μνημείων που χρήσουν ανάδειξη για να καταστούν αξιοσημείωτοι πολιτιστικοί πόροι.
Συγκεκριμένα η περιοχή παρέμβασης αφορά τον άξονα που διασχίζει τις περιοχές των νομών Αργολίδας – Κορινθίας – Αρκαδίας – Αχαΐας και Ηλείας, βλέπε εικόνα 1 που ακολουθεί. Σε αυτούς τους τόπους στη μυθολογία πραγματοποιήθηκαν οι μισοί από τους άθλους του Ηρακλή.

Κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς
Brand Name

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού πολιτιστικής και οικολογικής εμπειρίας απευθύνονται σε μια παγκόσμια αγορά που ενδιαφέρεται για θεματικά πάρκα και εμπειρίες σε τόπους με ισχυρό μύθο, όπως είναι οι τόποι των άθλων του Ηρακλή.

Το όνομα ‘Ηρακλής’ είναι το μεγαλύτερο Brand Name στην παγκόσμια πολιτιστική επιχειρηματικότητα με χιλάδες επιχειρήσεις και εκατομμύρια μέλη σε λέσχες που αναφέρονται στον Ηρακλή με ένα ασύλληπτο μέγεθος κύκλου εργασίας.

Η δικτύωση αυτών των οργανώσεων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο και η προσφορά της εμπειρίας να επισκεφτούν και να συμμετέχουν σε γεγονότα (events) στους τόπους των άθλων του Ηρακλή είναι ιδεώδης τουριστικός προορισμός, αλλά και μία ελκυστική πρόταση για αγορά κατοικιών στους τόπους αυτούς που διαθέτουν ένα άριστο μεσογειακό κλίμα το οποίο προσφέρει γενικότερα η νότια Ελλάδα και ειδικά η Πελοπόννησος. Η επένδυση στοχεύει αξιοποίηση του Brand Name “Ηρακλής” και την κοινωνική δυναμική της υπόθεσης.

Η επιλογή της πρότασης είναι να γίνει στην Πελοπόννησο, σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας (νησιά). Πόλος εναλλακτικού τουρισμού, κοινωνικής και πολιτιστικής εμπειρίας η συγκεκριμένη περιοχή είναι στη φάση της ανάπτυξης και για το λόγο αυτό δεν είναι κορεσμένη και παρουσιάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

  • Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται σε ειδική αγορά του θεματικού τουρισμού (τουρισμός εμπειρίας) που στην Πελοπόννησο παρουσιάζεται μέχρι τώρα μόνον στην Αρχαία Ολυμπία, Καλάβρυτα (χιονοδρομικό κέντρο) και εποχικά στην Επίδαυρο.
  • Είναι αξιοσημείωτο ότι ο οικολογικός – τουρισμός και την εμπειρία του τουρισμού στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές δεν έχει αναπτυχθεί όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και είναι ευκαιρία για την ανάπτυξη αυτού του τύπου τουρισμού στην Πελοπόννησο που συνδυάζει την αξιοποίηση των αρχαιοελληνικών μνημείων και γεωμυθολογίας με το εξαιρετικό φυσικό κλίμα για δεύτερη κατοικία των ευρωπαίων πολιτών.
  • Το προτεινόμενο έργο απευθύνεται σε μια παγκόσμια αγορά θεματικού τουρισμού λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία και την ανάλυση του εφικτού, της εξέλιξης παρόμοιων επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι ακριβώς η μοναδικότητα που παρουσιάζουν στον παγκόσμιο χάρτη οι περιοχές όπως η αρχαία Ολυμπία και η κοιτίδα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού Άργος, Μυκήνες, Επίδαυρος.

Προϋπολογισμός

Για την προκαταρτική ανάλυση του αρχικού κόστους επένδυσης για τα ιδιωτικά έργα και την βιωσιμότητα τους έχουν χρησιμοποιηθεί πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα από τις πρακτικές και της επιδόσεις της ελληνικής και ξένης αγοράς.

Τα στοιχειά δείχνουν της δυνατότητες της επένδυσης και την απόδοση του κεφαλαίου, όπου κατά προσέγγιση είναι 10% ετησίως. Είναι αξιοσημείωτο, αλλά όχι μετρήσιμο, τα πολλαπλασιάστηκα αποτελέσματα που θα έχει η επένδυση στην τοπική οικονομία (δημιουργία νέων περιφερειακών επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας), στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και έμμεσα για την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά την προβολή της χώρας.

Για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς, τους νόμους και τους κανόνες του κράτους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας όπως το ISO 14001:2004 (περιβαλλοντική διαχείριση), ISO 22001:2005 (ασφάλεια τροφίμων) και ISO 9001:2000 (σύστημα διασφάλισης της ποιότητας). Προαιρετικά θα είναι η προστιθέμενη αξία για της τουριστικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε μία από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου, όπως είναι η Starwood, Leading Hotels of the World, Small Luxury Hotels και άλλες. Ειδικότερα το αρχικό κόστος επένδυσης για τα ιδιωτικά έργα και τα έσοδα από τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργιάς παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά:

 

Αρχικό Κόστος Επένδυσης (κατ’ προσέγγιση)

 

 

 Κόστος σε €

1

Μυθολογικό Πάρκο του Ηρακλή

     25,000,000.00

2

Ορνιθολογικού πάρκου της Στυμφαλίας,

       3,000,000.00

3

Πάρκο θηραμάτων Αρκαδία

       3,000,000.00

4

Πάρκο Νερού Ερυμάνθου

       3,000,000.00

5

Πάρκο Δυτικού Ερυμάνθου βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας

       3,000,000.00

6

Πάρκο αγροτουρισμού Φολόης ‘Κένταυρος Φόλος’

       3,000,000.00

7

Το χωριό των αμπελιών στην Κορινθία

       3,000,000.00

 

Σύνολο Θεματικών Πάρκων

     43,000,000.00

8

Επτά Τουριστικά Παραδοσιακά ξενοδοχεία δυναμικότητας 1100 κλινών (δυναμικότητας 200 κλινών το 1 & 150 κλινών τα 5)

     77,000,000.00

9

Επτά συγκροτήματα Τουριστικών κατοικιών δυναμικότητας 4200 κατοικίες (600 κατοικίες το κάθε συγκρότημα)

   470,400,000.00

10

30 καταστήματα για τα επτά παραδοσιακά τουριστικά χωριά (100 τμ το κάθε ένα)

       4,200,000.00

 

Σύνολο τουριστικών χωριών & παραδοσιακών χωριών

   551,600,000.00

11

Κατασκευή 50χλμ δρόμων στο υπάρχον οδικό δίκτυο συνολικής  διαδρομής 180χλμ για συντόμευση της απόστασης και ανάδειξης πολιτιστικών φυσικών αξιοθέατων

   190,000,000.00

 

Σύνολο έργων υποδομής

   190,000,000.00

 

Γενικό σύνολο αρχικού κόστους υποδομών

   784,600,000.00

 

 

 

 

Δυνητικά έσοδα για πέντε χρόνια σε ευρώ (παραγωγικής λειτουργιάς)

 

 1ο Έτος

 2ο Έτος

 3ο Έτος

 4ο Έτος

 5ο Έτος

 Σύνολο

Έσοδα από την πώληση του 50% των τουριστικών κατοικιών (2000 ευρώ το τμ)

     67,200,000.00

 67,200,000.00

 67,200,000.00

 67,200,000.00

 67,200,000.00

   336,000,000.00

Έσοδα από την ενοικιαση του 50% των τουριστικών κατοικιών (5000 ευρώ το έτος)

     10,500,000.00

 10,500,000.00

 10,500,000.00

 10,500,000.00

 10,500,000.00

    52,500,000.00

Έσοδα από επινοικιαση τουριστικών ξενοδοχείων (1100 κλίνες προς 10 ευρώ την μέρα)

       4,015,000.00

   4,015,000.00

   4,015,000.00

   4,015,000.00

   4,015,000.00

    20,075,000.00

Έσοδα από την ενοίκιαση καταστημάτων (7000 ευρώ τον χρόνο)

          245,000.00

      245,000.00

      245,000.00

      245,000.00

      245,000.00

      1,225,000.00

Έσοδα από θεματικά πάρκα (1000 άτομα την μέρα προς 20 ευρώ)

       2,555,000.00

   2,555,000.00

   2,555,000.00

   2,555,000.00

   2,555,000.00

    12,775,000.00

Σύνολο

     84,515,000.00

 84,515,000.00

 84,515,000.00

 84,515,000.00

 84,515,000.00

   422,575,000.00

 

Συμπέρασμα

Το βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κοινωνίας των πολιτών. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν και τα δίκτυα εγγυώνται την κοινωνική συναίνεση και διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων. Από την μέχρι τώρα, η επικοινωνιακή πολιτική της πρόγραμμα έχει προσελκύσει σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί η κινητικότητα των Δήμων και των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην πράσινη και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Ο σχεδιασμός του κάθε άξονα του προγράμματος και η υλοποίηση της κάθε δράσης δίνει ανατροφοδότηση ενεργοποιώντας συνολικά όλο το πρόγραμμα. Έτσι αρχικά με την ετήσια γιορτή και την διαδυκτικαη πύλη μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην κινητοποίηση του κόσμου και του ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για αύξηση της ροής των επισκεπτών στα μυθολογικά πάρκα και τα τουριστικά χωριά.
Επίσης, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων θα προσφέρει ένα πλήρες πακέτο πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού, καθώς το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη των φυσικών πόρων της περιοχής, όπως τα ποτάμια, τις λίμνες και την συνολική φυσική κληρονομιά της περιοχής παρέμβασης.

Τέλος το σχέδιο στην πλήρη ανάπτυξη του θα κατασκευάσει και θα διαμορφώσει με επτά θεματικά πάρκα και αντίστοιχα επτά παραδοσιακά τουριστικά χωριά όπου η επένδυση αυτή θα συμβάλει σε μεγάλες οικιστικές παρεμβάσεις καθώς στο κάθε χωριό θα κατασκευαστούν περίπου από 300 κατοικίες.