Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων (Δράση 1.2, Νέα Γενιά σε Δράση) ομάδα νέων του Δικτύου της Ηράκλειας Ενωσης Αττικής και της Πολιτιστικής Πρωτοβουλίας Νέων (μέλος του δικτύου) υλοποιεί το πιλοτικό σχέδιο Πράσινες Στέγες – Πράσινη Πόλη στην Αττική. Το σχέδιο στοχεύει στην διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των πόλεων μέσω της νεανικής πρωτοβουλίας, η οποία θα δώσει επιπρόσθετη αξία στις εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον.

deltiotypou copy2Αντικείμενο της δράσης Πράσινες Στέγες – Πράσινη Πόλη είναι η βελτίωση της  διαβίωσης  στα αστικά κέντρα κάνοντας την πόλη πιο ανθρώπινη με στόχο να δημιουργήσει ευαισθητοποιημένους πολίτες στα θέματα του περιβάλλοντος και να διευρύνει  την πράσινη επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Αυτό θα επιτευχθεί με βιωματικές διαδικασίες, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, συζήτηση με περιβαλλοντικές οργανώσεις, συμμετοχή νέων από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως και με την ευρύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων του σχεδίου και των διεργασιών του επί μέρους σχεδίου και με τη χρήση νέων μέσων (διαδίκτυο και σύγχρονες τεχνικές).

Τα αποτελέσματα του σχεδίου θα ωθήσουν προς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, θα δώσει τη δυνατότητα σε δασκάλους και καθηγητές να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα παρέχει τη δυνατότητα στον ΟΣΚ  να χρησιμοποιήσει ιδέες που θα προκύψουν μέσα από τις δράσεις για την κατασκευή πράσινων σχολείων.

Καλούμε σε συνεργασία ειδικευμένους ως προς το αντικείμενο (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, επιχειρηματίες, καθηγητές ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) στις δράσεις μας οι οποίες ειδικέυονται στο συγκεκριμένο τομέα με σκοπό την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας και μαζί με τους μαθητές και σπουδαστές να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου.