Το Πρόγραμμα με τίτλο «Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή», αφορά ένα ολοκληρωμένο καινοτομικό σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης θεματικού πολιτιστικού τουρισμού στους τόπους των άθλων του Ηρακλή στην Πελοπόννησο.

Είναι ένα από τα 60 περίπου Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) που υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2007 μετά από πρόσκληση. Πρόκειται για μια πρόταση που καλύπτει ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και αφορά στον θεματικό πολιτιστικό τουρισμό – οικοτουρισμό.

 

Αναφέρεται στο γεωγραφικό άξονα από τις Μυκήνες στην Αρχαία Ολυμπία, με κύριο στόχο την δημιουργία μιας μεγάλης οικοτουριστικής, πολιτιστικής διαδρομής και δημιουργία μυθολογικού πάρκου για την αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του μύθου, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πολιτιστικής και της πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Η περιοχή παρέμβασης ορίζεται από τους Δήμους Τύρινθας, Άργους,Μιδέας, Λέρνας, Νεμέας, Στυμφαλίας, Φενεού, Κλείτορος, Λευκασίου, Αροανίας, Παϊων, Λαμπείας, Λασιώνος, Πηνείας, Αρχαίας Ολυμπίας, Φαρρών και η κοινότητα Καλετζίου.

Πρόκειται για κατεξοχήν ορεινούς Δήμους με εξαίρεση το Άργος, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανάπτυξη και βρίσκονται σε απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτοί οι τόποι που κατά τη μυθολογία πραγματοποιήθηκαν πέντε από τους άθλους του Ηρακλή, «Λερναία Ύδρα», «Λιοντάρι Νεμέας», «Στυμφαλίδες Όρνιθες», «Ερυμάνθιος Κάπρος», «Κόπρος του Αυγεία» από πλούσια φυσικά στοιχεία και αξιοθέατα, βουνά, ποτάμια, κοιλάδες, λίμνες, που συνθέτουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού.

Σε αυτό το γεωγραφικό άξονα η κατοίκηση, σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας που βρίσκονται στα παράλια της Πελοποννήσου (Πάτρα, Πύργος, Κόρινθος), παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση. Συγκεκριμένα, έχει σταθερά το υψηλότερο, μαζί με το Βόρειο Αιγαίο, ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού. Επίσης, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της είναι χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-15. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το έλλειμμα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της περιοχής και την ανάγκη παρέμβασης μέσω ενός καινοτομικού προγράμματος οικοανάπτυξης και πολιτιστικού τουρισμού.

Οι άξονες του προγράμματος είναι:

 1. . Δημιουργία «μυθολογικού πάρκου του Ηρακλή», πολιτιστικής έκφρασης και ανάδειξης της μυθολογίας στην τέχνη και τον πολιτισμό, με σκοπό τον πολιτιστικό τουρισμό, καθώς και δημιουργία κι άλλων θεματικών πάρκων όπως: Ορνιθολογικό πάρκο στη Στυμφαλία, Βιολογικό πάρκο και καταφύγιο θηραμάτων στον Ερύμανθο, υδρολογικό πάρκο στο Δήμο Φολόης και ζώνη ελεύθερης βιολογικής κτηνοτροφίας στο Δυτικό Ερύμανθο.
 2. Δημιουργία μεγάλης οικοτουριστικής διαδρομής στα χνάρια των μύθων του Ηρακλή από την Τύρινθα – Νεμέα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία.
 3. Δημιουργία μεγάλης δικτυακής πύλης ανάδειξης του ψηφιακού πολιτισμού με θεματική τους τόπους και μύθους του Ηρακλή, τις επιδράσεις στην Τέχνη, αλλά και σε όλες τις πόλεις, τις Ηράκλειες στήλες και τα θεματικά πάρκα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και αναφέρονται στους μύθους του Ηρακλή. Με βάση αυτό το Portal θα λειτουργήσει ως ηλεκτρονικό κατάστημα – Herculesnet και Herculespark .
 4. Διοργάνωση ετήσιου φεστιβάλ για τον Ηρακλή στους Δήμους που σχετίζονται με τους τόπους των άθλων – με παγκόσμια συμμετοχή του διτκύου Herculesnet.
 5. Υποστηρικτικές ενέργειες της τοπικής επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό τουρισμό.
 6. Μικρές μονάδες ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) για να λειτουργήσει ολόκληρο το έργο με υποδειγματικό τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος
 7. Δημιουργία διεθνούς κέντρου εθελοντισμού υπό την αιγίδα του «Έργου Πολιτών» με σκοπό την καινοτόμο αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην κοινωνική οικονομία.
 8. Τεχνική βοήθεια-Μελέτες για την ωρίμανση του σχεδίου και υλοποίηση του έργου.

Αναφορικά με τη συνεργασία των εταίρων δημιουργήθηκε ένα εταιρικό σχήμα που πρόκειται να λειτουργήσει ως συντονιστικός φορέας με τη μορφή Α.Μ.Κ.Ε., με τη επωνυμία «Ηράκλειοι Τόποι», αποτελούμενος από 18 επιχειρήσεις και 18 Μ.Κ.Ο., που μαζί με το «Έργο Πολιτών», το ΕΛΚΕ, τους Δήμους της περιοχής και τη Νομαρχία Αχαΐας, αποτελούν το εταιρικό σχήμα στο συμφωνητικό συνεργασίας.

Κύριο συστατικό στοιχείο του Σχεδίου είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων, «εκ των κάτω», από πρωτοβουλία των πολιτών. Το πλήθος των εμπλεκόμενων συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων εγγυάται την κοινωνική συναίνεση και διάχυση στόχων και αποτελεσμάτων. Από τη μέχρι τώρα επικοινωνία του προγράμματος έχει προκληθεί σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον ενώ υπάρχει παράλληλη κινητικότητα των Δήμων και επιχειρήσεων να επενδύσουν με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας για επενδύσεις στις απαραίτητες υποδομές.

Ενδεικτικό επίσης είναι το ενδιαφέρον και η δηλωμένη συμμετοχή για να πραγματοποιηθεί το διατοπικό φεστιβάλ του Ηρακλή στους τόπους των άθλων με τη συμμετοχή άνω των 100 συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων.

Έτσι αρχικά το ετήσιο φεστιβάλ και η δικτυακή πύλη μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην καθιέρωση της οικοδιαδρομής από την περιοχή του Άργους –μέχρι της Αρχαία Ολυμπία, προκαλώντας πανελλήνιο και παγκόσμιο ενδιαφέρον, και να προετοιμαστεί με αυτό τον τρόπο ο στόχος για την επισκεψιμότητα του μυθολογικού πάρκου και των άλλων θεματικών πάρκων. Επίσης η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρισμού, καθώς το πρόγραμμα συνδυάζεται με την ανάπτυξη των φυσικών διαθεσίμων της ευρύτερης περιοχής, ποτάμια, λίμνες και μνημεία της φύσης.

«ΗΡΑΚΛΕΙΑ» 2008

Το φεστιβάλ θα λαμβάνει χώρα τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο διαδοχικά στους παραπάνω δήμους με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής δράσης, οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού, στα πλαίσια καθιέρωσης της μεγάλης πολιτιστικής οικοτουριστικής διαδρομής από το Άργος μέχρι την Αρχαία Ολυμπία.

Πρόκειται για ένα ανοιχτό φεστιβάλ συμμετοχής ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας, φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έτσι το περιεχόμενο του φεστιβάλ έχει στόχο:

 • την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής
 • την ανάδειξη των επιδράσεων του Ηρακλή στην τέχνη- λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες και δρώμενα
 • Από την πρώτη χρονιά θα διεξαχθούν καλλιτεχνικοί ερασιτεχνικοί αγώνες τραγουδιού, μουσικής, θεάτρου, εικαστικών τεχνών.

Η Έκθεση είναι ο δεύτερος βασικός άξονας των εκδηλώσεων και θα διεξαχθεί διαδοχικά σε τρεις Δήμους, με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Πολιτιστική Κληρονομιά, Μ.Κ.Ο. για Οικολογία – περιβάλλον και Εναλλακτικές θεραπείες, Εναλλακτικός τουρισμός, Συνεταιριστικές οργανώσεις, Βιολογικά προϊόντα, Περιφερειακός τύπος, Εκδοτικοί οργανισμοί (εφημερίδες, περιοδικά), Περιφερειακή τηλεόραση κλπ.

Ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης θα αποτελούν τα περίπτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές εταιρείες) και των Πανεπιστημίων.

Βασικός στόχος του φεστιβάλ είναι η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην χώρα μας και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

Ο νέος θεσμός θα είναι ανοικτός στη συμμετοχή κάθε φορέα που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, την οικολογία και την περιβαλλοντική δράση.

Χορηγοί των εκδηλώσεων θα είναι επιχειρήσεις με περιβαλλοντική και πολιτιστική ευαισθησία στα πλαίσια της κοινωνικής – περιβαλλοντικής ευθύνης.

Ήδη εκατοντάδες πρόσωπα με βαρύνουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης έχουν δηλώσει συμμετοχή σε επιτροπές στήριξης του φεστιβάλ