Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ στοχεύει στην  ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του αστικού περιβάλλοντος πιστεύοντας ότι ο στόχος είναι επιστημονικά και πολιτικά εφικτός και μπορεί με αιχμή τις πράσινες στέγες και τα βιοκλιματικά κτίρια να οδηγήσει στο μετασχηματισμό του ασφυκτικού δομημένου περιβάλλοντος των τσιμεντουπόλεων σε πράσινες πόλεις δίνοντας ισχυρή ώθηση στην πράσινη επιχειρηματικότητα .

Ηδη υλoποιεί το σχέδιο Πράσινες Στέγες – Πράσινη Πόλη .

 

Μία ομάδα νέων της Ηράκλειας Ενωσης και της Πολιτιστικής Πρωτοβουλίας Νέων η οποία αποτελεί μέλος του Δικτύου της Ηράκλειας Ενωσης Αττικής ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με περιβαλλοντικά ζητήματα έχει επιλέξει ως θέμα ευαισθητοποίησης της ευρύτερης νεολαίας της πόλης, ένα θέμα αιχμής για το αστικό περιβάλλον – την προώθηση της ιδέας για μια πράσινη πόλη με πράσινες στέγες, το οποίο θεωρούμε αναγκαιότητα για το βεβαρυμένο περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων γενικά και της Αθήνας ειδικά ως θέμα με άμεση προτεραιότητα .

Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξούμε να αποτελέσει την πρώτη φάση μιας ευρύτερης δράσης και ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα περιβαλλοντικά. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των πόλεων και θα ενημερώσει το κοινό με τη χρησιμότητα του παραδείγματος. Πιστεύουμε ότι οι νέοι θα λειτουργούν όχι μόνο ως εθελοντές αλλά και ως διαφωτιστές των επόμενων γενιών. γιατί θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία του εθελοντισμού στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη πρωτοβουλιών που θα κάνουν πράξη τις νέες απαιτήσεις των καιρών.

 

 

 

 

ANAKOINΩΣΗ

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων (Δράση 1.2, Νέα Γενιά σε Δράση) ομάδα νέων του Δικτύου της Ηράκλειας Ενωσης Αττικής και της Πολιτιστικής Πρωτοβουλίας Νέων (μέλος του δικτύου) υλοποιεί το πιλοτικό σχέδιο Πράσινες Στέγες – Πράσινη Πόλη στην Αττική. Το σχέδιο στοχεύει στην διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των πόλεων μέσω της νεανικής πρωτοβουλίας, η οποία θα δώσει επιπρόσθετη αξία στις εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον.

 

Αντικείμενο της δράσης Πράσινες Στέγες – Πράσινη Πόλη είναι η βελτίωση της  διαβίωσης  στα αστικά κέντρα κάνοντας την πόλη πιο ανθρώπινη με στόχο να δημιουργήσει ευαισθητοποιημένους πολίτες στα θέματα του περιβάλλοντος και να διευρύνει  την πράσινη επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Αυτό θα επιτευχθεί με βιωματικές διαδικασίες, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, συζήτηση με περιβαλλοντικές οργανώσεις, συμμετοχή νέων από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως και με την ευρύτερη διάδοση των δραστηριοτήτων του σχεδίου και των διεργασιών του επί μέρους σχεδίου και με τη χρήση νέων μέσων (διαδίκτυο και σύγχρονες τεχνικές).

 

Τα αποτελέσματα του σχεδίου θα ωθήσουν προς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, θα δώσει τη δυνατότητα σε δασκάλους και καθηγητές να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα παρέχει τη δυνατότητα στον ΟΣΚ  να χρησιμοποιήσει ιδέες που θα προκύψουν μέσα από τις δράσεις για την κατασκευή πράσινων σχολείων.

σχεδίου.