ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

Με έδρα την Καλλιθέα, ο Δήμος Αλιφείρας έχει πληθυσμό 3.829 κατοίκους και έκταση 110000 στρέμματα. Χαρακτηριστικός ορεινός δήμος της Ηλείας η Αλιφείρα, διαθέτει πλούσιο δασικό περιβάλλον και οι κύριες καλλιέργειες του είναι η ελιά και τα αμπέλια, ενώ διαθέτει εξαιρετικά ανεπτυγμένη κτηνοτροφία.

 Λόγω της μεγάλης έκτασης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής οικονομίας υπάρχουν πολλοί οικισμοί, αρκετοί από τους οποίους έχουν σημαντικά παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι οικισμοί αυτοί είναι Καλλιθέα, Αλιφείρα, Αμυγδαλιές, Βρεστό, Λιβαδάκι, Μυρωνιά, Μπαρακίτικα, Πευκίο, Κάτω Αμυγδαλιές, Αγ.Ηλίας, Κεραμίδι, Κράνα, Παλαιοχώρι, Λογγό, Πτελέα, Ράπτη, Αγ. Βλάσης, Κλήμα και Ραμό.

Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί ένα πλήθος αξιοθέατων όπως ο Ναός της Αθηνάς στην αρχαία Αλιφείρα, το Φαράγγι του Τρίτωνα στις Αμυγδαλιές και στην Αλιφείρα, ο αρχαιολογικός χώρος Βρεστού στη θέση «Γαρδίκι», το δάσος Ταχοβουνίου στην Καλλιθέα και στο Λιβαδάκι, η Ιερά Μονή Σεπετού στην Αλιφείρα, το πετρογέφυρο  Μακαρουνάς και η πηγή «Στρίγγλα» στο Λιβαδάκι, το πετρογέφυρο Τσεμπερούλας στον οικισμό Μπαρακιτικών και οι παραδοσιακοί νερόμυλοι στο Μυρώνια και στις Αμυγδαλιές.