ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Κάστρου-Κυλλήνης αποτελεί στρατηγικό κόμβο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το πρώτο, είναι το λιμάνι Κυλλήνης, που αποτελεί την πύλη της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

Το δεύτερο, είναι το καλύτερο διατηρημένο Φράγκικο Κάστρο της Ευρώπης, το Χλεμούτσι, το οποίο δεσπόζει στο λόφο του Κάστρου και εποπτεύει το Ιόνιο και την Ηλειακή Πεδιάδα. Το κάστρο χτίστηκε από τον Γοδεφρίδο Βιλλεαρδουίνο.

Το τρίτο, είναι η Γλαρέντζα (επίνειο της Αρχαίας  Ήλιδας από την οποία απέχει μόλις 25 χλμ.). Η Γλαρέντζα κτίστηκε από Αρκάδες και ονομαζόταν Κυλλήνη τα αρχαία χρόνια. Το όνομά της το πήρε από τον Γαδεφρίδο Βιλλεααρδουίνο.

Το τέταρτο, είναι οι Ιαματικές Πηγές Λουτρών Κυλλήνης, φημισμένες από τη Ρωμαϊκή εποχή.

Σήμερα, η ξενοδοχειακή υποδοχή του Κάστρου, μπροστά σε μια από τις ομορφότερες αμμουδιές της Ευρώπης, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο και θεωρείται μία από τις πληρέστερες της χώρας.