Στήριξη μεταποίησης και των «πράσινων επιχειρήσεων» με 275 εκατ. του ΕΣΠΑ. Τέσσερα προγράμματα επιδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων με κεφάλαια του ΕΣΠΑ αξίας 275 εκατ. ευρώ παρουσίασε χθες η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 Οι προκηρύξεις θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα toy 2010 και θα διατεθούν σε περίπου 6.000 επιχειρήσεις.

Η υπουργός προανήγγειλε την ανακοίνωση και νέων δράσεων τις επόμενες εβδομάδες που θα στοχεύουν σε άλλους κλάδους, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Πλέον επιδοτείται η διατήρηση των θέσεων της απασχόλησης.

Τα προγράμματα θα δέχονται αιτήσεις έως την αρχή του καλοκαιριού (το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου, όπως διευκρίνισε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Αλέξανδρος Φούρλας.

1. 1Μεταποίηση στις νέες συνθήκες. Η προκήρυξη αναμένεται στην αρχή του Μαΐου, αφού το υπουργείο βρίσκεται σε επαναδιαπραγμάτευση της (υφιστάμενης) συμφωνίας με τράπεζες, ενώ συνομιλεί και με άλλους δυνητικούς «ενδιάμεσους φορείς» για την υλοποίηση του έργου.

Θα μοιράσει 200 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού, αναβάθμισης ποιότητας, εισαγωγή μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον, ανάπτυξη καινοτομίας και προμοδότησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.

Χρηματοδοτούνται σχέδια αξίας 40.000 – 200.000 ευρώ από εταιρείες που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μέχρι 10 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση κλιμακώνεται στο 35%, 40%, και 45% ανάλογα με την έδρα της εταιρείας.

2. 2 «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Θα διαθέσει 30 εκατ. ευρώ σε εταιρείες που απασχολούν μέχρι και 50 άτομα για δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον, διάθεση «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών και για συμμόρφωση με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Χρηματοδοτούνται έργα αξίας 30.000 – 200.000 ευρώ με ποσοστό 35%-45%.

3. 3Πράσινες Υποδομές. Επιδοτεί έργα αξίας από 300.000 έως 2,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις του τομέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, που απασχολούν έως 250 άτομα με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ (δεκτές και οι υπό σύσταση).

4. 4 Ενδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές. Ενισχύει επενδύσεις 30.000 – 150.000 ευρώ για επιχειρήσεις έως 50 εργαζομένων και 80.000 – 200.000 για όσες έχουν έως 250 απασχολούμενους. Στόχος είναι η ενίσχυση δράσεων προβολής, ο «αναπροσανατολισμός» προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και οι επενδύσεις ανάπτυξης καινοτομίας.