Προτεινόμενη Δράση

Ίδρυση και λειτουργία Ομάδων παραγωγών με καθετοποιημένη παραγωγή –τυποποίηση και τοποθέτηση στην αγορά.

 

Προαπαιτούμενα :

Δημιουργία Ομάδας

Σύμβαση με το Γραφείο μας

Σύνταξη Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της ομάδας με κοινά αποδεκτούς κανόνες που θα διασφαλίζουν την πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής που θα αποφασισθεί,την διάθεση και την πολιτική τιμών

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου δεσμευτικό για την παραμονή των μελών για συγκεκριμένο χρόνο στην ομάδα .
Τεχνική Εκπαίδευση

 

1η Ομάδα Παραγωγών – Βιολογικά Κηπευτικά

Στο επιχειρηματικό Σχέδιο της Ομάδας παραγωγών μπορούν να επιλεγούν οι πιο κάτω καλλιέργειες, ανάλογα με τα Συμβόλαια παραγωγής που μπορεί να διασφαλίσει η Ομάδα Παραγωγών.
Ο στόχος των Συμβολαίων παραγωγής θα είναι Ξενοδοχειακές Μονάδες ,Αλυσίδες λιανικής και τοπική αγορά.

Οι επιλογή των καλλιεργειών θα γίνει από την Ομάδα και θα αποτυπωθεί η κοινή δέσμευση για την πολιτική της Ο.Π σε έναν ετήσιο προγραμματισμό με ρήτρες διασφάλισης επί Συμβολαίων της Ομάδας.


Πιν.4 Βιολογικά Κηπευτικά

α/α

Καλλιέργεια

Απόδοση

(tn/he)

1

Σπανάκι, Spinacia oleracea L. f. Chenopodiaceae

(10,00~20,00) X~3 σπορές

2

Παντζάρια, Beta vulgaris var. rapa L. f. Chenopodiaceae

(10,00~20,00) X~3 σπορές

3

Σέσκουλα, B. vulgaris var. sicla L. f. Chenopodiaceae

14,00~20,00

4

Βλίτα, Amarantus blitum L. f. Amarantaceae

(10,00~20,00) X 2 κοπές

5

Ραπανάκι, Raphanus sativus (L.) var. radicula D.C. f. Cruciferae

5,00~10,00

6

Λάχανο, Brassica oleracea L. f. Cruciferae

40,00~60,00

7

Κουνουπίδι, Br. oleracea (L.) fsp. Botrytis (L.) Alef. f. Cruciferae

20,00~30,00

8

Φασόλια νωπά, Phaseolus spp. L. f. Leguminosae υπαίθρου

θερμοκηπίου

8,00~12,00

25,00~30,00/καλ.

9

Αμπελοφάσολα, Vigna unguiculata (L.) Walp. f. Leguminosae

4,00~8,00

10

Κουκιά νωπά, Vicia faba L. f. Leguminosae

10,00~30,00

11

Αρακάς νωπός, Pisum sp. L. f. Leguminosae

7,00~8,00

12

Μπάμιες, Hibiscus esculaentus L. f. Malvaceae

5,00~10,00

13

Αγγούρι, Cucumis sativus L. f. Cucurbitaceae υπαίθρου

ποικιλία “Ατζούρι”

θερμοκηπίου

18,00~20,00

20,00~30,00

100,00~150,00/καλ.

14

Πεπόνι, C. melo L. f. Cucurbitaceae ξηρικά υπαίθρου

ποτιστικά υπαίθρου

θερμοκηπίου

10,00~15,00

20,00~30,00

~50,00/καλ.

15

Κολοκύθι, Cucurbita pepo

(L.) convar. giromontiina Greb. f. Cucurbitaceae υπαίθρου

θερμοκηπίου

Κολοκύθες, C. maxima Duch. f. Cucurbitaceae

(25,00~50,00) X~3 σπορές

50,00~80,00/καλ.

100,00

16

Καρπούζι, Colocynthus citrullus (L.) Kuntze f. Cucurbitaceae

υπαίθρου

θερμοκηπίου

40,00~50,00

50,00~60,00/καλ.

17

Άνηθος, Anethum graveolens L. f. Umpelliferae

10,00~20,00

18

Μαϊντανός, Petroselinum crispum

(L.) var. neapolitanum Dan. f. Umpelliferae

(10,00~15,00) X~3 κοπές

19

Σέλινοσέλερι, Apium graveolens L. f. Umpelliferae

(15,00~20,00) X~2 κοπές

20

Καρότα, Daucus carota

(L.) ssp. sativus (Hoffm.) Hayk. f. Umbelliferae

20,00~30,00

21

Μαρούλι, Lactuca sativa L. f. Asteraceae υπαίθρου

ποικιλίασαλάτες

θερμοκηπίου

(10,00~15,00)X~3φυτεύσεις

(15,00~20,00)X~3φυτεύσεις

20,00~30,00/καλ.

22

Ραδίκια, Cichorium intybus L. f. Asteraceae

ποικιλία “Ιταλικά ραδίκια”

(15,00~20,00) X~4 κοπές

15,00~20,00

23

Αντίδια, C. endivia L. f. Asteraceae

(15,00~20,00) X~4 κοπές

24

Αγκινάρα, Cynara scolymus L. f. Asteraceae (3~5ετές)

(700 φυτά/στρ.

Χ5~10 κεφαλές/φυτό

Χ200~300 g/κεφαλή)

7,00~21,00

25

Τομάτα, Solanum lycopersicum

(L.) Karst. ex Farw. f. Solanaceae υπαίθρου

βιομηχανική υπαίθρου

θερμοκηπίου

40,00~60,00

60,00~80,00

Α΄καλ.: 80,00~120,00

Β΄ καλ.: 100,00~150,00

26

Πατάτα, S. tuberosum L. f. Solanaceae ανοιξιάτικη

φθινοπωρινή

30,00~40,00

25,00~30,00

27

Μελιτζάνα, S. melongena L. f. Solanaceae υπαίθρου

ποικιλία “Τσακώνικη”

θερμοκηπίου

25,00~50,00

55,00

80,00~100,00/καλ.

28

Πιπεριά, S. annuum C.V. Morton f. Solanaceae υπαίθρου

θερμοκηπίου

20,00~35,00

80,00~100,00/καλ.

29

Κρεμμύδια, Allium cepa L. f. Liliaceae νωπά

ξηρά

κοκκάρι

20,00~30,00 ν.β.

30,00~50,00 ξ.β.

15,00~25,00 ξ.β.

30

Σκόρδα, All. sativum L. f. Liliaceae νωπά

ξηρά

8,00~10,00 ν.β.

7,00~8,00 ξ.β.

31

Πράσα, All. ampeloprasum var. porrum (L.) J. Gay f. Liliaceae

20,00~25,00

32

Σπαράγγι, Asparagus officinalis L. f. Asparagaceae

3,00~8,00

 

2η Ομάδα Παραγωγών – Βιολογικά

 

Στο επιχειρηματικό Σχέδιο της Ομάδας παραγωγών μπορούν να επιλεγούν οι πιο κάτω καλλιέργειες από τον πίνακα, ανάλογα με τα Συμβόλαια παραγωγής που μπορεί να διασφαλίσει η Ομάδα. Ο στόχος των Συμβολαίων παραγωγής θα είναι Ξενοδοχειακές Μονάδες ,Αλυσίδες λιανικής τοπική αγορά.

Η επιλογή των καλλιεργειών θα γίνει από την Ομάδα και θα αποτυπωθεί η κοινή δέσμευση για την πολιτική της Ο.Π σε έναν πολυετή προγραμματισμό με ρήτρες διασφάλισης επί των Συμβολαίων της Ομάδας .

 

Πιν.5 Βιολογικά φρούτα

α/α

Καλλιέργεια

Απόδοση

(tn/he)

Μηλοειδή

1

Αχλαδιά, Pyrus communis L. f. Rosaceae

(30 δ./στρ.Χ30~50 kg/δ.)

9,00~15,00

2

Μηλιά, Malus sylvestris (L.) Mill. f. Rosaceae

(30 δ./στρ.Χ30~60 kg/δ.)

9,00~18,00

3

Κυδωνιά, Cydonia oblonga Mill. f. Rosaceae

(50~80 δ./στρ.Χ20 kg/δ.)

10,00~16,00

Πυρηνόκαρπα

1

Ροδακινιά, Prunus persica (L.) Batsch. f. Rosaceae

(40~50 δ./στρ.Χ30~50kg/δ.)

12,00~25,00

2

Νεκταρινιά, Pr. persica

(L.) Batsch. var. nucipersica f. Rosaceae

(40~50 δ./στρ.Χ30~40kg/δ.)

12,00~20,00

3

Βερυκοκιά, Pr. armeniaca L. f. Rosaceae

(20~50 δ./στρ.Χ20~50 kg/δ.)

4,00~25,00

4

Δαμασκηνιά, Pr. communis (L.) Arcang. f. Rosaceae

ξηρά δαμάσκηνα

(20~50 δ./στρ.Χ30~50 kg/δ.)

6,00~25,00

ξ.β.: 35~40 % ν.β.

5

Κορομηλιά, Pr. insititia L. f. Rosaceae

(15~50 δ./στρ.Χ30 kg/δ.)

4,50~15,00

6

Κερασιά, Pr. avium L. f. Rosaceae

(15~40 δ./στρ.Χ20~30 kg/δ.)

3,00~12,00

7

Βυσσινιά, Pr. cerasus L. f. Rosaceae

(50~80 δ./στρ.Χ10~20 kg/δ.)

5,00~16,00

Ακρόδρυα

1

Αμυγδαλιά, Pr. dulcis (Mill.) D.A.Webb f. Rosaceae

(15~30 δ./στρ.Χ2~20 kg ξ.β./δ.)

0,30~6,00 ξ.β.

2

Φιστικιά, Pistacia vera L. f. Anacardiaceae

(♂:♀♀=1:6~8

20~40 ♀♀ δ./στρ.

Χ50 kg ν.β./2ετία . δ.

ή Χ20 kg ξ.β./2ετία . δ.)

4,00~8,00 ξ.β./2ετία

ξ.β. ψίχας: 30 % ξ.β.

αποφλοιωμένου καρπού

3

Καρυδιά, Juglans sp. L. f. Juglandaceae

(10~12 δ./στρ.Χ40~50 kg ξ.β./δ.)

4,00~6,00 ξ.β.

4

Φουντουκιά, Corylus avellana L. f. Betulaceae

(20~30 δ./στρ.Χ5~6 kg ξ.β./δ.)

1,00~1,80 ξ.β.

5

Καστανιά, Castanea sativa Mill. f. Fagaceae

(10 δ./στρ.Χ20~50 kg ξ.β./δ.)

2,00~5,00 ξ.β.

 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μέτρα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ).

Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινών Οργανώσεων Αγορών των διαφόρων Τομέων και Προϊόντων.

Κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (πρώην 3299/2004) Eθνική Xρηματοδότηση.