Επειδή η σωστή ενημέρωση είναι πάντα η απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για κάθε νέο ξεκίνημα, μπορείτε να επικοινωνήτε με το ΙΝΜΕΚΟ για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 2108813760, 2108813761 κινητό 6989865476 και e-mail anadrash1@otenet.gr.

1. Πρόγραμμα DIGI RETAIL. Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που ο Κωδικός Δραστηριότητας ΚΑΔ08 τους αρχίζει από 47. Το πρόγραμμα

 χρηματοδοτεί κατασκευή e-shop, επενδυσεις στην αυτοματοποιηση των διαδικασιων διαχειρισης αποθηκης, πωλησεων, αγορων κλπ, αλλα και στην αξιοποιηση των ηλεκτρονικων δυνατοτητων της τεχνολογιας για την ηλεκτρονικη τους προβολη και προωθηση. Το πρόγραμμα “DIGI RETAIL” έχει πάρε παράταση και τρέχει μέχρι τις 11 Μαρτίου και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=817&Itemid=111

 

 

2. Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Για τουριστικά καταλύματα πού έχουν Κωδικό Δραστηριότητας ΚΑΔ08 55.1, 55.2 (εκτός του 55.20.19) και 55.30.11. Το προγραμμα χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακων μοναδων με βασικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Tο πρόγραμμα είναι ανοικτό έως 25 Φεβρουαρίου και χρηματοδοτεί έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=801&Itemid=90

 

 

3. Πρόγραμμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Για τουριστικά καταλύματα και τουριστικά πρακτορεία που προσφέρουν ή θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού και ο Κωδικός Δραστηριότητας τους αρχίζει από ΚΑΔ08 55 ή 79. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενέργειες οπως η απόκτηση εξοπλισμού, κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις, προβολή – προώθηση, κα. Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=147;-q-q&catid=32;2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

4. Πρόγραμμα ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ – Μέτρο 121. Το πρόγραμμα αφορά τους νέους γεωργούς, γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών – καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=148;-121-q-q&catid=32;2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

5. Προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση από τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης και της στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων έχει προκηρύξει τα παρακάτω προγράμματα:

– Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AΜΕΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με την δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Tα πρόγραμματα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.oaed.gr

 

 

6. Πρόγραμμα DIGITAL VALUE. Επιλέξιμες επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στο πρόγραμμα είναι οι μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=819&Itemid=91

 

 

7. Πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ανάγκες των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους εξειδικευμένους φορείς για λογαριασμό και προς όφελος των επιχειρήσεων. Tο πρόγραμμα ειναι συνεχως ανοιχτο (σε κύκλους) και χρηματοδοτεί έως το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=803&Itemid=90

 

 

8. Πρόγραμμα LEADER. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται ή θελουν να δραστηριοποιηθούν καταθετοντας πρόταση σε έναν απο τους παρακάτω άξονες που έχουν προκυρηχθει:

 

Μέτρο 312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (π.χ. Ίδρυση

παντοπωλείων παραδοσιακών προϊόντων, κα)

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων (π.χ. Ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων, κα)

Μέτρο 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (π.χ. Διοργάνωση

πολιτιστικών εκδηλώσεων, κα)

Μέτρο 323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (π.χ. Διατήρηση και

αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων, γεφυριών, κα)

 

Η προθεσμία υποβολής για αιτήσεις στην Αναπτυξιακή Ζακύνθου είναι 14/03/2011 και για την Αναπτυξιακή Λευκάδας είναι 08/03/2011. Το ποσοστό επιδότησης για τις μεν επιχειρηματικές δραστηριότητες κυμαίνονται από 50% έως 60% για τις μεν πολιτιστικές από 75% έως 85%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.sazae.gr/ & http://www.lefkada.gr

 

 

9. Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις εταιρικής μορφής για έργα που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθειται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Tο πρόγραμμα ειναι δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο & Οκτωβριο) και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=149;—-39082011-&catid=32;2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

10. Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση με συγκεκριμένους ΚΑΔ που οριζονται στον οδηγό του προγραμματος. Το πρόγραμμα ενίσχυει δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.) των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 0% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=150;2011-02-11-14-40-42&catid=32;2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

11. Πρόγραμμα DIGILODGE. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τουριστικά καταλλυματα οπου χρηματοδοτουντια για την υλοποιηση τουριστικών διακτυακών τόπων, λογισμικών για κρατήσεις, προβολή κα. Tο πρόγραμμα λήγει στις 28 Φεβρουαρίου και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=151;digi-lodge——&catid=32;2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

12. Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣΜέτρο 125. Το πρόγραμμα αφορά φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του μέτρου είναι η υλοποιήση δημόσιων έργων υποδομών που περιλαμβάνουν:

 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Έργα αναδασμών
 • Αγροτικό εξηλεκτρισμό
 • Βελτίωση βοσκοτόπων
 • Βελτίωση προσπελασιμότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • Διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών

Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=820&Itemid=90

 

 

13. Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης, κα, και αφορά δημόσιους φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιοτικούς φορέις. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

 

 • Comenius, Grundtvig: Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Προθεσμίες: 29 Απριλίου 2011 & 16 Σεπτεμβρίου 2011.
 • Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανόμενου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci), Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ), προθεσμία: 4 Φεβρουαρίου 2011.
 • Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio – Grundtvig: Εργαστήρια, προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2011.
 • Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα. Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2011.
 • Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια για τη μεταφορά της καινοτομίας, προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2011

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 100% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση, την κατηγορία εξόδου, την διάρκεια του σχεδίου και τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr

 

 

14. Πρόγραμμα Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και, επομένως, τη συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωση. Δικαιούχοι ειναι δημόσιοι φορείς και ιδιοτικοι φορέις. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

 

 • Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 – Μέτρο 1.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011 & 01/09/2011.
 • Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1- Μέτρο 1.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/09/2011.
 • Σχέδια των πολιτών (Δράση 1-Μέτρο 2.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
 • Μέτρα υποστήριξης (Δράση 2 – Μέτρο 2.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
 • Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Δράση 2 Μέτρο 3). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/02/2011.
 • Ενεργός Ευρωπαϊκοί Μνήμη (∆ράση 4). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

 

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 60% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_EL.pdf

 

 

18. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το πρόγραμμα δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Δικαιούχοι ειναι δημόσιοι φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιοτικοι φορέις. Οι παρακάτω δράσεις ειναι ανοιχτές:

 

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διάρκειας από τρία έως πέντε έτη).Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.

Σκέλος 1.2.1: Σχέδια συνεργασίας (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.

Σκέλος 1.2.2: Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/02/2011.

Σκέλος 1.3.5: Σχέδια συνεργασίας με τρίτες χώρες (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/05/2011.

Σκέλος 1.3.6. Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/11/2011.

Σκέλος 2. Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/09/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως και 80% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=821&Itemid=90

 

 

19. Πρόγραμμα ESECURITY. Δικαιούχοι του προγράμαμτος ειναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ.

Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο μεχρι εξαντλήσεως του προυπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=822&Itemid=111

 

 

20. Πρόγραμμα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την υλοποιηση δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτο εως 17 Μαρτίου και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=91

 

 

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ 
τηλέφωνα: 2108813760, 2108813761 
κινητό: 6989865476
e-mail: anadrash@otenet.gr.