Στη συνάντηση του Μ. Χρυσοχοΐδη με τον Επίτροπο για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Γιοχάνες Χαν αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΣΠΑ και η προσαρμογή του στις σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι ελληνικές θέσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής έγιναν δεκτές ως θετικές και ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλεται

μέσα από την ορθή αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη. Και οι δυο πλευρές συμφώνησαν να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες, ώστε η κοινωνική συνοχή να εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο έργο, στις θεσμικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, παράλληλα με τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το Μηχανισμό Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε έμφαση:

• Στην υπέρβαση του στόχου απορρόφησης του ΕΣΠΑ από το προβλεπόμενο 17.5 % (2,75 δις ευρώ) σε 18.36% (2,82 δις ευρώ), η οποία θα ενισχυθεί μέσα από την υπό σύσταση Ειδική Γραμματεία για το ΕΣΠΑ και την άμβλυνση των διαδικαστικών καθυστερήσεων.

• Στη δημιουργία «ομάδων κρούσης» ανά Περιφέρεια με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας των αιρετών διοικήσεων να ανταποκριθούν στην αναπτυξιακή πρόκληση.

 

Πηγή:Euro2day