Ανακοινώθηκαν σήμερα 4/3/2011 τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού, μέσω της διαδικασίας του μητρώου πολιτιστικών φορέων στην πύλη πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΤ.

Στον τομέα των πολιτιστικών δράσεων υπάγονται τα φεστιβάλ όπως και άλλες δράσεις που δεν αφορούν αποκλειστικά τομείς αρμοδιότητας άλλης διεύθυνσης του σύγχρονου πολιτισμού. Εγκρίθηκαν αιτήματα 29 φορέων ενώ συνολικά είχαν υποβληθεί αιτήματα από 78 φορείς. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 306.000 ευρώ.

 

Στον τομέα του θεάτρου υποβλήθηκαν αιτήματα από 22 φορείς και εγκρίθηκαν συνολικά 6 αιτήματα από 5 φορείς, ενώ στον τομέα του χορού υποβλήθηκαν 6 αιτήματα και έγιναν δεκτά 2. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 154.300 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι όσα αιτήματα ενέπιπταν στην κατηγορία των ετήσιων επιχορηγήσεων των θεατρικών ομάδων και των ομάδων χορού για πραγματοποίηση παραστάσεων δεν εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, όπως είχε εξ αρχής διευκρινιστεί.

Το νέο σύστημα θεατρικών επιχορηγήσεων θα λάβει την τελική του μορφή αφού ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη για τον τομέα του θεάτρου και θα διαρκέσει μέχρι 15 Μαρτίου. H διαδικασία της διαβούλευσης ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου και έχουν ήδη υποβληθεί 97 σχόλια και προτάσεις.

Οι φορείς των οποίων το αίτημα επιχορήγησης έγινε δεκτό μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Διευθύνσεις προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν και τη διαδικασία υποβολής οικονομικού και καλλιτεχνικού απολογισμού της δράσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης για το έτος 2011 θα ακολουθήσουν ειδικότερες προσκλήσεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ανά τομέα.