(Ανοικτό σε όλους)


Τα  παρατηρητήριο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών είναι πλέον γεγονός.

Μετά την πανελλαδική συγκρότησή του, την Τρίτη 15 Μαρτίου συνεδριάζει η συντονιστική γραμματεία στα γραφεία του «Έργου Πολιτών»

Στο παρατηρητήριο εκπροσωπούνται προς περίπου 500 οργανώσεις και δίκτυα από όλη την χώρα και είναι ανοικτό προς όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

120 εκπρόσωποι συμμετέχουν ήδη στις 10 ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί και 30 στελέχη του χώρου αποτελούν την συντονιστική γραμματεία…

(Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Υγείας – Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεργατισμού & Κοινωνικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας, Δικτύωσης & Επικοινωνίας, Μετανάστευσης.) περισσότερα  εδώ

Βασικός σκοπός του παρατηρητηρίου είναι η αντιμετώπιση μαζί όλα τα υφιστάμενα δίκτυα, το θεσμικό έλλειμμα  της δημόσιας διαβούλευσης στη χώρα μας, στις σχέσεις κράτους και οργανώσεων κοινωνίας πολιτών.

Να καλύψει την ανάγκη και το κενό της γνήσιας εκπροσώπησης του χώρου στις σχέσεις με όλα τα Υπουργεία και τις γενικές Γραμματείες που συνδιαλέγονται εξ αντικειμένου με τις Ο.Κ.Π.

Να τοποθετηθεί, μπροστά στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στην χώρα μας και της κοινωνικής οικονομίας.

Να καταγράψει, να επεξεργαστεί και να διαδώσει τις καλές πρακτικές και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ ενός συνολικού κοινωνικού δικτύου, βάσει σχεδίου προγράμματος και προοπτικής για την αντιμετώπιση του πελατειακού πολιτικού συστήματος και  θεσμικού ελλείμματος στην χώρα μας της κοινωνικής οικονομίας.

Να εκπονήσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο και πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης με την συμμετοχή εκατοντάδων οργανώσεων Ο.Κ.Π. και ΟΤΑ με

την συμμετοχικότητα  των θεσμών αλληλεγγύης, την συμμετοχική οικολογία και την συμμετοχική Δημοκρατία.

Να προωθήσει τα ηλεκρονικά δημοψηφίσματα μέσω διαδικτύου σε τοπικό επίπεδο ενισχύοντας την κινηματική λογική των Ο.Κ.Π. και αυτονομια ως θεσμίζουσα διαδικασία, αποτρέποντας την ετερονομία της γραφειοκρατίας και των τεχνοκρατών που αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.

Διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτών το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει θεσπίσει η Ε.Ε και οφείλει να αποδεχθεί και η Ελληνική Πολιτεία.

http://www.oikosocial.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=251;2011-02-08-14-29-20&catid=51;2011-02-14-18-40-08&Itemid=103

Όσες-άλλες από τις οργανώσεις τη κοινωνίας των πολιτών επιθυμούν να συμμετέχουν στο παρατηρητήριο των ορgανώσεων της κοινωνίας πολιτών και να συμμετέχουν στην Πανελλήνια συνδιάσκεψη που θα γίνει σύντομα μπορούν να το δηλώσουν με ένα e mail erymanthos2@gmail.com