Η ενίσχυση της καινοτομικής προσπάθειας θα βοηθήσει να μεταφερθούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι (περίπου το 10% του εργατικού δυναμικού) από κλάδους μη εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε κλάδους εξωστρεφείς, ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Χρυσοχοΐδης σε απογευματινή εκδήλωση του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου.

Ο υπουργός σημείωσε τις δυνατότητες που προσφέρει στην επιχειρηματικότητα ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και χρηματοδοτικό πακέτο ενίσχυσης για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία το οποίο έχει ονομαστεί “StartUp Greece” και έχει στόχο να “βάλει μπροστά” την επιχειρηματικότητα και την επανεκκίνηση της οικονομίας με νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις.

 

Ο υπουργός εξήγησε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια πρωτοπόρα ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει το σύνολο της δημόσιας πληροφορίας για το επιχειρείν, από προγράμματα μέχρι χρηστικές πληροφορίες, διαδραστική επαφή με τη δημόσια διοίκηση για απορίες και ερωτήματα, μηχανισμούς δικτύωσης μέσω των social media για τους νέους και που ουσιαστικά πρόκειται “για ένα no-stop shop που είναι online, φέρνει κοντά τους νέους που θέλουν να επιχειρήσουν, το κράτος, τους ιδιώτες, ενώσεις πολιτών, και δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων που ανταλλάσσουν ιδέες, βάζουν μπροστά κοινά σχέδια, συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις και τελικά πιέζουν το κράτος και την αγορά να διευκολύνουν το επιχειρείν και να αγκαλιάσουν τη νεανική επιχειρηματικότητα με σύγχρονη ματιά, με νέα νοοτροπία”.

 

  • Στο μεταξύ συμπλήρωσε ότι το σχέδιο δράσης για την προώθηση της νέας/ νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει:
  • ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την προώθηση της νέας καινοτομικής επιχειρηματικότητας με σαφή προσανατολισμό στην υποστήριξη νέων καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, 30εκ, που ανακοινώνουμε σε λίγες ημέρες
  • Ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης για νέες μικρές επιχειρηματίες καθώς και νέους επιχειρηματίες με έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες
  • μελετάται η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για μικροδάνεια και βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστότητα (seed capital, start up capital, venture capital κ.ο.κ.).τόσο στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ με στόχο τη γενική επιχειρηματικότητα, όσο και με στόχο τη δημιουργία end to end προϊόντων για την ενίσχυση της βιομηχανίας του ICT (ταμείο jeremie)
  • προβλέπεται ειδικό καθεστώς για την ενίσχυση καινοτόμων εγχειρημάτων νέων επιχειρηματιών μέσω του ειδικού καθεστώτος για την Επιχειρηματικότητα των Νέων του Επενδυτικού Νόμου (100εκ για το α΄ εξάμηνο του 2011).
    Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί μια σειρά από άλλες δράσεις για τη δημιουργία υποβοηθητικών υποδομών για τη προώθηση της καινοτομίας.
  • Δημιουργία προγραμμάτων ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και κίνητρα μέσω του νέου επενδυτικού νόμου, προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ για το ά εξάμηνο του 2011,
  • Θεσμικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης “Ελλάδα φιλική στο Επιχειρείν” – “Business Friendly Greece”.