Τα ιδρύματα έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών καθώς ανέκαθεν από την ανάπτυξη τους συμμετέχουν, σε κάποιο επίπεδο, σε φιλανθρωπικά έργα και κοινωνικές δράσεις.

Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική ο ρόλος των ιδρυμάτων καθίσταται ολοένα και πιο διακεκριμένος στον τομέα της διάθεσης επιδοτήσεων.

Εκτιμάται ότι μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 200000 ιδρύματα τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό παράγοντα αντιστάθμισης στα κεφάλαια που διατίθενται από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρόλος των ιδρυμάτων σε σχέση με την παγκόσμια διακυβέρνηση και την ανάπτυξη εκτός της ΕΕ αναγνωρίστηκε το 2003 σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον τέως Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Aνάν

Τα ιδρύματα χρηματοδοτούν χιλιάδες σχέδια κάθε χρόνο τα οποία μπορεί να αφορούν διεθνή έργα ή μικρά τοπικά σχέδια.

Ενδεικτικά παρακάτω παρουσιάζονται διεθνή και ελληνικά ιδρύματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα ως πιλέξιμη χώρα προς χρηματοδότηση.

1. Ίδρυμα BILL & MELINDA GATES FOUNDATION (ΗΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.gatesfoundation.org

 

2. Ίδρυμα CHARLES STEWARD MOTT FOUNDATION (Ηνωμένο Βασίλειο).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.mott.org

 

3. Ίδρυμα COMPAGNIA DI SAN PAOLO (Ιταλία).

των επιστημονικής, οικονομικής και δικαστικής έρευνας, την εκπαίδευση, την τέχνη, την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά, την υγεία και την παροχή βοήθειας σε κοινωνικά μειονεκτούσες κατηγορίες πληθυσμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.compagnia.torino.it

 

4. Ίδρυμα COOPERATION NETHERLANDS FOUNDATIONS FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE (Ολλανδία).

Ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθήσει την κοινωνική μετάβαση των μετα-κομμουνιστικών κοινωνιών στην Κεντρική Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής πρόνοιας, υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.cnfcee.nl

 

5. Ίδρυμα EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION (Ολλανδία).

Το ίδρυμα έχει ως σκοπό την προαγωγή ευρωπαϊκών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και την έρευνα. Το ίδρυμα χρηματοδοτεί έργα στον τομέα του πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.eurocult.org

 

6. Ίδρυμα THE SOROS FOUNDATION.

Το ίδρυμα έχει ως σκοπό να υποστηρίξει δραστηριότητες της κοινωνίας πολιτών για την δημιουργία

της υποδομής και των αναγκαίων θεσμών για ανοιχτές κοινωνίες. Το ίδρυμα χρηματοδοτεί δράσεις σε τομείς όπως η νεολαία, τα μέσα ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα , την ανθρωπιστική βοήθεια, την επιστήμη, την ιατρική, τέχνες και πολιτισμό, και την οικονομική αναδιάρθρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.soros.org

 

7. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το ίδρυμα χρηματοδοτεί την επιστημονική έρευνα σε όλα τα γνωστικά πεδία βάσει της ακόλουθης κατηγοριοποίησης: 1.Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
2. Θετικές Επιστήμες και 3. Επιστήμες της Ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.latsis-foundation.org

 

8. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

www.latsis-foundation.org