Επιδοτήσεις Πράσινα Δώματα, Ορεινός Τουρισμός, Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

 

Untitled1

Ανοικτές Προσκλήσεις

 

 

Επιδοτούμενα προγράμματα για δημόσιους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

 

Web site: www.oikosocial.gr

E-mail: anadrash1@gmail.com

Τηλ.: 2108813760, 2108813761 – 6989865476

 

1. Πρόγραμμα Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με ενδιαμέσο φορεά την ΚΑΠΕ θα προκηρήξει μετα απο διαβουλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί 15 Σεπτεμβρίου, πρόγραμμα Εφαρμογής Πρασιών Δωμάτων σε Δημόσια Κτήρια.

Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης για όλο το πρόγραμμα φτάνει τα 20 εκατομμύρια Ευρώ και απευθύνεται σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται δημόσια κτήρια. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών των χρηστών των δημόσιων κτηρίων

Τη γνωριμία των πολιτών με τις τεχνικές, τα προτερήματα και τα χαρακτηριστικά των Πράσινων Δωμάτων

Τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό της έκκλισης των αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου, τη συμβολή στην αναστροφή της κλιματικής μεταβολής

Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβριο και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με όρια που θα ανακοινωθούν μετα την διαβούλευση του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.cres.gr/kape/Presentation_1.pdf και http://www.cres.gr/kape/Prodiagrafes_fytemenon_domaton.pdf

 

2. Μικρές Τουριστικές Υποδομές για Ορεινούς Δήμους (313,321,322,323). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους Δήμους να υποβάλουν πρότασεις για έργα υποδομών για την αναπτυξη του τουρισμού στις παρακάτω 4 προτεραιότητες:

 

1. ΜΕΤΡΟ 313

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων. Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.

Για την παραπάνω δράση το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.).

 

2. ΜΕΤΡΟ 321

Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές κ.α.).

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. Αγροτική οδοποιία που εξυπηρετεί γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις).

Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (Έργα διευθέτησης χειμάρρων (εκτός οικισμού παρεμβάσεις), Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.

Όσον αφορά στα έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.α.) το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 € (πλέον Υ.Π.Α.). Για τις υπόλοιπες δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.).

 

3. ΜΕΤΡΟ 322

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, κατασκευή βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.).

Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση.

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Κατά προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). Για τις ανωτέρω παρεμβάσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 € (με το Υ.Π.Α.).

 

4. ΜΕΤΡΟ 323

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν με σχετική μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη) όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, βρύσες κ.α.).

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών(εγκαταλελειμμένοι σκουπιδότοποι κ.α.), δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη). Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές- εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.

Για τις παραπάνω δράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.).

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή) που διατίθεται συνολικά για την χρηματοδότηση των πράξεων είναι 100.000.000,00 ΕΤΡΩ και αφορά και τα 4 Μέτρα (313,321,322,323).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31/10/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=List&is_public=1&reset=1

 

3. Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Γυναικείων Οργανώσεων. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας καλεί γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβαλούν προτάσεις στους παρακάτω τομεις:

 

– Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, και αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.

– Υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών, προσφύγων,

φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά.

– Καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων,

όπως προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

– Τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά.

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις παρακάτω ενέργειες:

 

– Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια, οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.)

– Συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες – θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών – εργαστήρια (workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.

 

Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτό απο 22/7/2011 έως 15/9/2011 και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και εως 80.000 ευρώ με συνολικό προυπολογισμό ολου του προγραμματος € 3.680.000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.eyeisotita.gr/el/Pages/default.aspx

 

 

4. Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τους Δήμους Τρίπολης, Κορινθίων, Καλαμάτας, Σπάρτης, Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών να υποβάλουν πρότασεις για κατασκευαστικά έργα και μελέτες ωρίμανσής τους, που είναι αναγκαίες για τα έργα των ΟΣΑΑ, που εμπίπτουν στην περίοδο επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ και έχει δημοσιευθεί η περίληψη διακήρυξής τους στον τύπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Tο πρόγραμμα ειναι ανοιχτό απο από 26/1/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

 

 

 

 

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 210 8813760, 210 8813761  και e-mail anadrash1@gmail.com υπεύθηνος επικοινωνίας Κλάδης Νίκος.