που απευθύνονται σε δημόσιους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και αφορούν: Πράσινα Δώματα – Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης – Ορεινός Τουρισμός – Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Γυναικείων Οργανώσεων: Η ενημέρωση προσφέρεται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

1. Πρόγραμμα Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με ενδιάμεσο φορέα την ΚΑΠΕ θα προκηρύξει μετά από διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί 15 Σεπτεμβρίου, πρόγραμμα Εφαρμογής Πρασιών Δωμάτων σε Δημόσια Κτήρια.

Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης για όλο το πρόγραμμα φτάνει τα 20 εκατομμύρια Ευρώ και απευθύνεται σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται δημόσια κτήρια. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών των χρηστών των δημόσιων κτηρίων
  • Τη γνωριμία των πολιτών με τις τεχνικές, τα προτερήματα και τα χαρακτηριστικά? των Πράσινων Δωμάτων
  • Τον περιορισμό της κατανάλωσης ενεργείας, τον περιορισμό της έγκλισης των αεριών του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου, τη συμβολή στην ανάστροφη της κλιματικής μεταβολής

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβριο και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με όρια που θα ανακοινωθούν μετά την διαβούλευση του προγράμματος

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.cres.gr/kape/Presentation_1.pdf και http://www.cres.gr/kape/Prodiagrafes_fytemenon_domaton.pdf

 

 

2. Μικρές Τουριστικές Υποδομές για Ορεινούς Δήμους (313,321,322,323). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους Δήμους να υποβάλουν προτάσεις για έργα υποδομών για την ανάπτυξη του τουρισμού στις παρακάτω 4 προτεραιότητες:

 

1. ΜΕΤΡΟ 313

Σημάνσου αξιοθέατων και μνημείων. Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου.

Για την παραπάνω δράση το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανά πρόταση δεν μπορεί? να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 

2. ΜΕΤΡΟ 321

Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική? χρήση επιφανειακών απορροών (μικρά? φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφόρων, ομβριοδεξαμενές κ.α.).

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που μπορεί? να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.

Μικρά? έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. Αγροτική? οδοποιία που εξυπηρετεί? γεωργικές η? κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις).

Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από? φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων (Έργα διευθέτησης χειμάρρων (έκτος οικισμού? παρεμβάσεις), Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία.

Όσον άφορα? στα έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά? εγγειοβελτιωτικά? έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά? έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.α.) το συνολικό? επιλέξιμο κόστος ανά? πρόταση δεν μπορεί? να υπερβαίνει το ποσό? των 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.). Για τις υπόλοιπες δράσεις το συνολικό? επιλέξιμο κόστος ανά? πρόταση δεν μπορεί? να υπερβαίνει το ποσό? των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.).

 

3. ΜΕΤΡΟ 322

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (ενδεικτικά? οι εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν: διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση καλωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πράσινου, κατασκευή? βρύσης, τοποθέτηση παιδικής χαράς κ.α.).

Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή? χρήση.

Το μετρό δεν εφαρμόζεται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Κατά? προτεραιότητα θα εντάσσονται περιοχές στις όποιες έχουν ήδη ολοκληρωθεί? τα βασικά? δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης). Για τις ανωτέρω παρεμβάσεις το συνολικό? επιλέξιμο κόστος ανά? πρόταση δεν μπορεί? να υπερβαίνει το ποσό? του 1.000.000 € (με το Υ.Π.Α.).

 

4. ΜΕΤΡΟ 323

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν με σχετική? μελέτη-εμπειρογνωμοσύνη όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνίες εργασίες, τεχνικά? έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θεάς καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου (όπως γεφύρια, βρύσες κ.α.).

Τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπιού της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά? υποβαθμισμένων περιοχών(εγκαταλελειμμένοι σκουπιδότοποι κ.α.), δενδροφυτεύσεις με ενδημικά? είδη). Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή? τους σε μουσεία-συλλογές- εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική?/αγροτική?/πολιτιστική κληρονομία?.

Για τις παραπάνω δράσεις το συνολικό? επιλέξιμο κόστος ανά? πρόταση δεν μπορεί? να υπερβαίνει το ποσό? των 300.000 € (πλέον Υ.Π.Α.).

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμούς (εθνική? + κοινοτική? συμμέτοχη?) που διατίθεται συνολικά? για την χρηματοδότηση των πράξεων είναι 100.000.000,00 ΕΤΡΩ και άφορα? και τα 4 Μέτρα (313,321,322,323).

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31/10/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=List&is_public=1&reset=1

 

 

3. Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Γυναικείων Οργανώσεων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας καλεί γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβάλουν προτάσεις στους παρακάτω τομείς:

– Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής Έμφυλης βίας κατά των γυναικών, και αρωγή θυμάτων Έμφυλης βίας.

– Υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών, προσφύγων,

φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά.

– Καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων,

όπως προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

– Τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τις παρακάτω ενέργειες:

– Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά, φυλλάδια, οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.)

– Συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες – θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών – εργαστήρια (workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ ΜΚΟ, γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.

Tο πρόγραμμα είναι ανοιχτό από 22/7/2011 έως 15/9/2011 και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και έως 80.000 ευρώ με συνολικό προϋπολογισμό όλου του προγράμματος € 3.680.000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.eyeisotita.gr/el/Pages/default.aspx

 

4. Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τους Δήμους Τρίπολης, Κορινθίων, Καλαμάτας, Σπάρτης, Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών να υποβάλουν προτάσεις για κατασκευαστικά έργα και μελέτες ωρίμανσής τους, που είναι αναγκαίες για τα έργα των ΟΣΑΑ, που εμπίπτουν στην περίοδο εκλεξιμότητας του ΕΣΠΑ και έχει δημοσιευθεί η περίληψη διακήρυξής τους στον τύπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα εντός της περιόδου εκλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ο πρόγραμμα είναι ανοιχτό από από 26/1/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108813760, 2108813761, και e-mail anadrash@otenet.gr, υπεύθυνος επικοινωνίας Κλάδης Νίκος.