Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις αυτή την περίοδο είναι ανοικτά τα παρακάτω προγράμματα: Στην λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που ήδη έχουμε ανακοινώσει, όπως Καινοτομική επιχειρηματικότητα, Αναπτυξιακός Νόμος, Εναλλακτικός τουρισμός, κτλ. (γι’ αυτά,…δείτε προηγούμενες αναρτήσεις στην ενότητα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

 

1. Για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες υγείας

 

Πρόγραμμα ανάπτυξης δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα έχει προκηρυχτεί από το Υπουργείο Υγείας απο 31/05/11 και θα κλείσει μετά από ανακοίνωση του υπουργείου ή μετά από εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό επιδότησης είναι 100% και ελάχιστός προϋπολογισμός οι 100,000 Ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών υγείας για την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας ειδικών κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν μεταξύ άλλων δύνανται να περιλαμβάνουν:

– Υποδομές ανοιχτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων όπως ξενώνες και προστατευμένα διαμερίσματα χρόνιων ψυχικά ασθενών, καθώς και υλικοτεχνική υποστήριξη αυτών.

– Κέντρα αποκατάστασης, όπως κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικά – αλκοόλ, κ.α.

– Υποδομές ημιαυτόνομης διαβίωσης και κοινοτικών η διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης και φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες , γέροντες, άτομα με Αλτσχαιμερ κλπ.

– Υποδομές και εξοπλισμός Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων για την ψυχική υγεία.

– Επέκταση ή και δημιουργία υποδομών βραχείας φιλοξενίας οικογενειών που

συνοδεύουν άτομα που νοσηλεύονται.

– Στέγες Υποστηριζόμενης ∆ιαβίωσης για άτομα με αναπηρία (ΣΥ∆ ΑΜΕΑ), τα οποία αδυνατούν να στηρίξουν οι οικογένειες τους.

 

2. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται άμεσα να ανοίξει το Μέτρο 123 Α – Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Με το Μέτρο 123Α ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000 € για το τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και συγκεκριμένα ενισχύονται, υπο προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκταση μονάδων (κρέας, γάλα, ελαιούχα, κτλ). Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει εως 65% και αφόρα υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαιες επιχειρήσεις.

 

3. Πρόγραμμα για την λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας «Black Sea Basin».

Χρηματοδοτεί δράσεις για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό, την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος και την πολιτιστική συνεργασία.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται στο 90% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε επίπεδο έργου και με όρια προϋπολογισμού από 100,000 έως 700,000 Ευρω. Η λήξη υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011. Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος εκτείνεται σε 8 χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημ. της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία. Επιλέξιμοι φορείς για υποβολή πρότασης ως επικεφαλής αλλά και ως εταίροι είναι: οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς Δημοσίου, ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί.

 

4. Προδημοσίευση προγράμματος ‘Νοτιοανατολική Ευρώπη (South East Europe – SEE). Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις στους παρακάτω άξονες:

Προτεραιότητα 1: Η διευκόλυνση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος

Προτεραιότητα 2: Η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος

Προτεραιότητα 3: Η βελτίωση της προσβασιμότητας

Προτεραιότητα 4: Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών για τις περιοχές βιώσιμης ανάπτυξης

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται έως 90% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε επίπεδο έργου και με ελάχιστό όριο προϋπολογισμού 100,000 Ευρω.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβρη και να κλείσει αρχές Δεκεμβρίου. Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος εκτείνεται σε 14 χώρες, ολόκληρη η επικράτεια της χώρας θεωρείται επιλέξιμη περιοχή· συγκεκριμένα πρόκειται για την Αλβανία, την Αυστρία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Μολδαβία. Σε 2 χώρες θεωρούνται επιλέξιμες μόνον ορισμένες περιοχές. Στην Ιταλία πρόκειται για τις περιοχές Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, και στην Ουκρανία για τις περιοχές Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast και Odessa Oblast.

Επιλέξιμοι φορείς για υποβολή πρότασης ως επικεφαλής αλλά και ως εταίροι είναι: οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς Δημοσίου, ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί.

 

 

5. Πρόγραμμα για την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης & προβολής σχετικά με την κοινή αγροτική πολιτική.

Το 2012 θα σηματοδοτήσει την 50ή επέτειο της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η επέτειος αυτή παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ΚΑΠ: την ιστορία της, την ανάπτυξη, τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη μέσα από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που πρέπει να αναδεικνύεται ο ρόλος και ο σκοπός της ΚΑΠ, ως κοινή πολιτική της ΕΕ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και των προσδοκιών, και των οποίων οι στόχοι είναι:

– Για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της επισιτιστικής ασφάλειας, την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη,

– Για να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα να αντεπεξέλθει στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και την αυξημένη αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων,

– Να συμβάλει στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται εως 50% (σε εξεραιτικές περιπτώσεις 75%) του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε επίπεδο έργου και με όρία προυπολογισμού απο 100,000 Ευρω εως 500,000 Ευρώ ανα δράση ενημέρωσης.

Η λήξη υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011. Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος εκτείνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης.

Επιλέξιμοι φορείς για υποβολή πρότασης ως επικεφαλής αλλά και ως εταίροι είναι: οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς Δημοσίου, ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

 

6. Πρόγραμμα EuropeAid με τίτλο “Μη Κρατικοί Φορείς και Τοπικές Αρχές για την ανάπτυξη”.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για τον “Συντονισμό, συνεργασία και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών οργανισμών” και γενικό στόχο της πρόσκλησης η “Υποστήριξη σε δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη συνεργασία, την στηριξη συνέργειων και την διευκολυνση της διεξαγωγής διαρθρωμένου / δομημενου διαλόγου στον τομέα της ανάπτυξης μεταξύ δικτύων των Οργανωσεων της Κοινωνίας Πολιτών και των ενωσεων που αποτελουνται απο Τοπικες Αρχες της ΕΕ και των υπό ένταξη χωρών στην ΕΕ, με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθως και στο εσωτερικό των οργανώσεών τους.”

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται εως 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε επίπεδο έργου και με ελάχιστό όριο προυπολογισμού 100,000 Ευρω και μέγιστο τις 600,000 Ευρώ.

Η λήξη υποβολής προτάσεων είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2011. Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος εκτείνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και σε συγκεκριμένες χώρες εκτός Ευρωπαικής Ενωσης.

Επιλέξιμοι φορείς για υποβολή πρότασης ως επικεφαλής αλλά και ως εταίροι είναι: οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς Δημοσίου, ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

 

Για πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟΕ – Γ Σεπτεμβρίου 69 – 2108812760, 2108813761