Ένα Μουσείο για όλους

Περιβαλλοντικό μουσείο Φολόης

Το περιβαλλοντικό Μουσείο Κέντρο Ενημέρωσης Πληροφόρησης Δρυοδάσους Φολόης στεγάζεται σε κτίριο 115,20 m².

Βρίσκεται στην τοποθεσία Λούτσα (Διασταύρωση Επαρχιακής οδού Αρχαίας Ολυμπίας – Λάλα -ΙΙΙ & Δ.Δ. Κούμανι), που βρίσκεται στο Δ.Δ. Κούμανι του Δήμου Φολόης, σε οικόπεδο – δασική έκταση που παραχωρήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, του Δήμου Φολόης και της ‘Ηλειακής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ’.

Το κτίριο είναι ξύλινο και έχει γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με παραδοσιακά υλικά.

Το περιβαλλοντικό Μουσείο – Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Δρυοδάσους Φολόης περιλαμβάνει:

  • Χώρο πληροφόρησης – Υποδοχής
  • Χώρο Έκθεσης και Γραφείο – Βιβλιοθήκη
  • Αίθουσα οπτικοακουστκών μέσων

Αναλυτικά:

Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται οι εξής ενότητες:

  1. Νομός Ηλείας (ιστορία, φύση και πολιτισμός)
  2. Δρυοδάσος Φολόης (φυτικός πλούτος, πανίδα, ορνιθοπανίδα, αγριολούλουδα κ.λ.π.
  3. Ιστορία και μυθολογία (Ηρακλής, Κένταυροι και Ερυμάνθιος κάπρος)
  4. Ευαισθητοποίηση στην Οικολογία και τον Οικοτουρισμό.
  5. Πυρκαγιές στην Ηλεία και προστασία του δάσους.

Στη δεύτερη αίθουσα 50 θέσεων υπάρχει σύγχρονη υποδομή για διαλέξεις και προβολή οπτικοακουστικών μέσων (2Η/Υ, fax/printer, 2 τηλεοράσεις) ενώ έχουν δημιουργηθεί και προβάλλονται στους επισκέπτες 3 ταινίες μικρού μήκους, παραγωγής του Μουσείου Φολόης, για τα φαράγγια του Ανδρώνιου και του Ερύμανθου και για τον Ηρακλή, τους Κενταύρους και τον Ερυμάνθιο κάπρο. Υπάρχει επίσης μικρή βιβλιοθήκη σχετικά με το δάσος και το περιβάλλον.

Το Μουσείο Φολόης διαθέτει στους επισκέπτες του κυάλια και πυξίδες για «μικρές εξερευνήσεις» στον περιβάλλοντα χώρο και την παρατήρηση της φύσης. Ακόμα, για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών, υπάρχει τρισδιάστατη αναπαράσταση του δάσους.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του μοναδικού δρυοδάσους (περιοχή Natura) και της ευρύτερης ορεινής περιοχής.

Κεντρικός στόχος

Κεντρικός στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας των μαθητών και επισκεπτών της περιοχής σε θέματα που σχετίζονται με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Άλλοι στόχοι

Η προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, η προβολή των φυσικών πόρων της περιοχής (βιότοποι, φαράγγια, ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα, ορνιθοπανίδα) και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και την ήπια διαχείριση των φυσικών πόρων.