Η Χάρτα Οικοτουριστικών Διαδρομών Ερυμάνθου – Φολόης

Η χάραξη των οικοτουριστικών διαδρομών Ερυμάνθου προτείνεται ως μια από τις βασικές συνιστώσες για την οργάνωση του οικοτουρισμού στην περιοχή.

Η φιλοσοφία της πρότασης είναι να δημιουργηθεί μια γέφυρα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ πόλης – υπαίθρου και σε αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Ερύμανθος» προσπαθεί να φέρει σε επαφή τις περιβαλλοντικές οργανώσεις των μεγάλων αστικών κέντρων με τους Δήμους της περιοχής.

 

Με βάση αυτό το πλαίσιο, προτείνονται οι ακόλουθες διαδρομές:

Για τους προερχόμενους από την Αθήνα επισκέπτες, προτείνεται:Αφετηρία το χωριό Τριπόταμα του Δήμου Αροανίας. Επόμενος σταθμός το μοναστήρι του Πορετσού, στα Αγράμπελα και από εκεί ανάβαση στην Κρυόβρυση, που ανήκει στο Δήμο Λασιώνος. Στη συνέχεια, με κατεύθυνση την Κάπελη, διέλευση μέσω Πανόπουλου του Δήμου Πηνείας, επίσκεψη στην τεχνητή λίμνη του Πηνειού. Από εκεί, επιστροφή μέσω δρυοδάσους Φολόης (από το Δήμο Φολόης στη Λαμπεία). Από τη Λαμπεία ανάβαση στα Λάμπεια όρη και κατάβαση από την άλλη πλευρά στον Αστρά. Επιστροφή στα Τριπόταμα.

Η ίδια κυκλική διαδρομή μπορεί να ακολουθηθεί από τους επισκέπτες που προέρχονται από την Πάτρα, με αφετηρία του Πανόπουλου και κατεύθυνση την Κρυόβρυση – Αγράμπελα κ.τ.λ. Μια άλλη ξεχωριστή διαδρομή από τη Βορειοδυτική πλευρά του ορεινού συγκροτήματος Ερυμάνθου, αφορά κυρίως τους Δήμους Φαρρών, Τριταίας και κοινότητα Καλετζίου, με αφετηρία τη Χαλανδρίτσα. Αυτή η διαδρομή μπορεί να χαραχθεί ακτινωτά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σημαντική μπορεί να είναι επίσης η διαδρομή από τη Χαλανδρίτσα προς τη Βλασία και από εκεί ανάβαση στο διάσελο Βλασίας – Λεχουρίου και κατάβαση στο Λεχούρι – Τριπόταμα.