ΜΚΟ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ»

Η ζήτηση προϊόντων τέχνης, και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την ελληνική μυθολογία, είναι δεδομένη. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στο διαδίκτυο για σχετικές εικόνες, καλλιτεχνικά δημιουργήματα και ιστοσελίδες.

Το ενδιαφέρον για τον μύθο και τους άθλους του Ηρακλή είναι ιδιαίτερα έντονο σε αυτούς τους χώρους. Εντούτοις, από την υπάρχουσα προσφορά, απουσιάζει το στοιχείο της σύνδεσης του μύθου με τους τόπους όπου αυτός έλαβε χώρα.

Η σύνδεση των άθλων με τις περιοχές στις οποίες σύμφωνα με τον μύθο πραγματοποιήθηκαν, με την κατάλληλη επεξεργασία, μεθοδολογία και προβολή μπορεί να λειτουργήσει συνεργειακά, και να τονώσει την επισκεψιμότητα της περιοχής και την αναγνωρισιμότητα των τόπων διεθνώς.

Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα τοπικά εισοδήματα και την απασχόληση της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, ο μύθος μπορεί να γίνει καταλύτης για την παραγωγή πρωτότυπης θεματικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Έτσι, η δράση που προτείνεται από την ΜΚΟ «Ηράκλειοι Τόποι» πρόκειται να συμβάλλει:

  • στην πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία θα συνδέεται έντονα με το τοπικό στοιχείο της μυθολογικής φόρτισης,
  • στη στοχευμένη προβολή του υφιστάμενου μυθολογικού πολιτιστικού διαθεσίμου της περιοχής,
  • στη διέγερση των δημιουργών – καλλιτεχνών για δημιουργία με πρωτότυπη θεματολογία που σχετίζεται με το μύθο.