ΜΚΟ «Απία φύση»Το περιβάλλον στην περιοχή του Αργολικού κάμπου χαρακτηρίζεται από βιοποικιλότητα και φυσική ομορφιά.

Όμως, η ισορροπία του οικοσυστήματός του απειλείται από την εντατική καλλιέργεια και τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, που βάλλουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Η ΜΚΟ «Απία Φύση» προτείνει τη δημιουργία εντύπων και πληροφοριακού υλικού για τη διοχέτευσή του στο διαδίκτυο, με περιεχόμενο τις αρνητικές συνέπειες των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ο Αργολικός κόλπος αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς υδροβιότοπους της Πελοποννήσου, με ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας και ιχθυοπανίδας. Μέχρι τώρα, όμως, το οικοσύστημα δεν έλαβε την απαιτούμενη προστασία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα από την ανεξέλεγκτη δόμηση και τη συρρίκνωση των υγροτόπων.

Αυτό το πρόβλημα είναι ανάγκη να αναδειχτεί σε όλη του τη σημασία και το συγκεκριμένο σχέδιο ικανοποιεί ακριβώς αυτή η ανάγκη. Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί με την καταγραφή των ειδών της ιχθιοπανίδας και ορνιθοπανίδας του υγροβιότοπου από ειδικό επιστήμονα και με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για την ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας.

Κατά συνέπεια, η ανάδειξη του προβλήματος θα ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους και θα κινητοποιήσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ασκώντας πίεση στους αρμόδιους για τη λήψη μέτρων.

Η πληροφόρηση γύρω από την υφιστάμενη κατάσταση στον Αργολικό κάμπο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ληφθούν οι κατάλληλες δράσεις από την Πολιτεία, τους Δήμους και τους αγρότες της περιοχής, ώστε να αναβαθμιστεί το περιβάλλον και τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα.