ΜΚΟ «Απία φύση»

Το προτεινόμενο έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο την συγκέντρωση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών διαθεσίμων της Πελοποννήσου, μέσα από μια ιστοσελίδα.

Σκοπός είναι η θεματική ενημέρωση της τοπικής και διεθνούς κοινότητας για την πολιτιστική κληρονομιά και τα φυσικά διαθέσιμα του τόπου, με ψηφιακό φωτογραφικό υλικό, ιστορικές αναφορές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διαδρομές.

Οι προτεινόμενες ενέργειες συντελούν:

  • στην ανάδειξη και διατήρηση του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς με την ψηφιακή αποτύπωση των διαδρομών θα γίνει καταγραφή και ανάδειξη των αρχαίων πόλεων, αρχαιολογικών χώρων, τουριστικών αξιοθέατων και της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
  • Στη δημιουργία εργαλείων που συμπυκνώνουν πολιτικές προβολής και αναβάθμισης της περιοχής και συσπειρώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις δραστήριες οργανώσεις των πολιτών σε κοινούς στόχους για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.