ΜΚΟ «Απία φύση»

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι τοπικές γιορτές αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός για την τοπική κοινωνία, καθώς και ευκαιρία για την τοπική οικονομία και την πολιτιστική ζωή εν γένει.

Η καταγραφή και συγκέντρωσή τους σε έναν οδηγό, ο οποίος θα είναι κατάλληλα προσανατολισμένος στις ανάγκες των επισκεπτών, θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Οι επισκέπτες θα μπορούν εύκολα να πληροφορούνται για τις τοπικές εκδηλώσεις και μάλιστα για την ιδιαίτερη σχέση κάθε γιορτής – εθίμου με την τοπική ιστορία και λαογραφία.

Η σύνδεση των γιορτών με την τοπική ιστορία θα δώσει έναν διαφορετικό προσανατολισμό στις διοργανώσεις, που θα αποκτήσουν βαθιά πολιτιστική διάσταση.

Επίσης, η σαφής σύνδεση των τοπικών εορτών και δρώμενων με τα τοπικά προϊόντα, θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων.

Έτσι, θα υπάρξει και μια έμμεση τόνωση του τοπικού εισοδήματος και της απασχόλησης, εκτός από την άμεση με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή.