ΜΚΟ «Κ.Ε.Α.Ε.Π.»

 

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από τους Δήμους Μιδέας και Τίρυνθας παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επισκεψιμότητα ατόμων με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού.

Το έργο που προτείνει η ΜΚΟ «ΚΕΑΕΠ» είναι η δημιουργία ψηφιακών προϊόντων πολιτιστικού περιεχομένου, όπως site, CD και DVD.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη της συγκεκριμένης πολιτιστικής κληρονομιάς και η χάραξη θεματικά ενοποιημένων πολιτιστικών διαδρομών.

Στόχος των προτεινόμενων ενεργειών είναι η ανάδειξη της περιοχής ως προορισμό πολιτιστικού τουρισμού καθώς και η περαιτέρω θεματική ενημέρωση της τοπικής και διεθνούς κοινότητας για την αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Επιπλέον στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.