ΜΚΟ «ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ»

 

Το έργο που προτείνεται περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για την ψηφιακή αποτύπωση των διαδρομών από το Άργος έως την Αρχαία Ολυμπία, με γνώμονα της περιγραφές του Παυσανία στο έργο του «Ελλάδος Περιήγησης».

Στην προτεινόμενη δράση θα περιέχεται υλικό που θα αφορά μνημεία και ερείπια αρχαίων πόλεων που σχετίζονται με την ιστορία της περιοχής παρέμβασης.

Έτσι, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί εικονικά στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, λαμβάνοντας την απαραίτητη πληροφόρηση μέσω φωτογραφιών και πρωτότυπων κειμένων.

Στόχος και αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι η προβολή της περιοχής στο ευρύ κοινό και η αύξηση της επισκεψιμότητάς της, μέσα από την ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών της διαθεσίμων.