ΜΚΟ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ»

Η ανάγκη για ψηφιοποιημένο υλικό περιηγήσεων στην περιοχή παρέμβασης προκύπτει ως φυσική συνέχεια των δράσεων διαφόρων πολιτιστικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προωθούν τον εναλλακτικό τουρισμό.

Η προσέλκυση επισκεψιμότητας στην περιοχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν ληφθεί ειδική μέριμνα για την περιπατητική περιήγηση των επισκεπτών με ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα στοχευμένης προβολής των πολιτιστικών και φυσικών διαθεσίμων. Με το εν λόγω σχέδιο:

  • Θα καλυφθεί ικανοποιητικά η ανάγκη συνολικής παρουσίασης των πολιτιστικών διαθεσίμων της περιοχής,
  • Θα καλυφθεί η ανάγκη, για τους λάτρεις του πολιτιστικού τουρισμού, δημιουργίας εργαλείων που να υποστηρίζουν την περιήγηση στην περιοχή.
  • Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προσέλκυσης σημαντικής επισκεψιμότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος και απασχόλησης