Μ.Κ.Ο. «Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύνδεσμος»

 

Η τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πολίτες, συλλογικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης) έχει τη συνείδηση ότι διαθέτει έναν πολύ αξιόλογο πόρο, τα λαογραφικά της μουσεία, τις συλλογές και τα τοπικά δρώμενα, που όμως δεν έχουν έως τώρα ταξινομηθεί και ψηφιοποιηθεί ώστε να γίνουν μέσο προσέλκυσης επισκεψιμότητας.

Η δράση που προτείνεται είναι η ψηφιοποίηση και διάθεση στο διαδίκτυο του λαογραφικού υλικού που υπάρχει στην περιοχή.

Μια συστηματοποιημένη και μεθοδευμένη προβολή των τοπικών λαογραφικών στοιχείων πρόκειται να έχει πολλαπλά οφέλη. Μια τέτοια ενέργεια θα ωφελήσει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία, τις μικρές επιχειρήσεις του οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού, τους δήμους της περιοχής, τα τοπικά μέσα επικοινωνίας, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους ομογενείς του εξωτερικού, το ευρύ κοινό, τους επισκέπτες της περιοχής, Έλληνες και ξένους.

Με τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων με λαογραφικό υλικό από την περιοχή ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληροφορηθεί για τα πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής με έναν τρόπο συμπυκνωμένο, που θα συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη μάθηση.