ΜΚΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Η δράση «ψηφιοποίηση σπάνιων και παλαιών βιβλίων και εκδόσεων με θέμα τους μύθους και άθλους του Ηρακλή» αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης για την Κεντρική ορεινή Πελοπόννησο, με θέμα τον εναλλακτικό – πολιτιστικό και θεματικό – τουρισμό, στους τόπους των άθλων του Ηρακλή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση δικτυότοπου που θα φιλοξενεί τα ψηφιοποιημένα βιβλία και εκδόσεις που θα αφορούν στους άθλους και τους μύθους του Ηρακλή, με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού πολιτιστικού προϊόντος, ειδικά προσανατολισμένου στην μάθηση και στην ψυχαγωγία.

Μέσα από αυτό το έργο θα καλυφθεί η ανάγκη συλλόγων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για πρόσβαση σε σπάνιο πολιτιστικό υλικό με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά παράλληλα θα τονωθεί το ενδιαφέρον για την περιφέρεια της Πελοποννήσου και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα της περιοχής.