ΜΚΟ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ»

 

Το διατοπικό φεστιβάλ «Ηράκλεια» αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου καινοτομικού σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης θεματικού και πολιτιστικού τουρισμού, που αφορά στην περιοχή της Κεντρικής ορεινής Πελοποννήσου.

Το θέμα του φεστιβάλ εμπνέεται από τους τόπους, άθλους και μύθους του Ηρακλή και καλύπτει τον γεωγραφικό άξονα από τις Μυκήνες έως την Αρχαία Ολυμπίας, με κύριο στόχο την αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του μύθου στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Η πρόταση αφορά στην διεξαγωγή του φεστιβάλ στους Δήμους Άργους και Φαρών, κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η διάρκειά του θα είναι τέσσερις μέρες σε κάθε τόπο. Το οικο – φεστιβάλ θα συνδυάζεται με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι, ώστε οι παραδοσιακοί θεσμοί να εμπλουτιστούν με ποιοτικά πολιτιστικά στοιχεία και με τη θεματική του Ηρακλή, η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική παραγωγή σε νέα πεδία.

Ωφελούμενοι του προτεινόμενου σχεδίου δράσης θα είναι η τοπική κοινωνία, οι επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού καθώς και οι τοπικές περιβαλλοντικές και πολιτιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

Απώτερος σκοπός είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ο συνδυασμός της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας των μύθων του Ηρακλή με την επισκεψιμότητα στους τόπους των άθλων, η δημιουργία υποδομών για εναλλακτικό τουρισμό και η διεξαγωγή πολιτιστικών και επικοινωνιακών γεγονότων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μπορεί να έχει πολλές θετικές επιδράσεις στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα.