Παράλληλα και με την συνεργασία των Δήμων που ανήκουν στο ορεινό συγκρότημα Ερυμάνθου η Μ.Κ.Ο Ερύμανθος έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο επαφών και προτάσεων για να κατατεθεί οικοτουριστικό πρόγραμμα σε κάθε Δήμο της περιοχής που θα υλοποιηθεί με χρονικό ορίζοντα την επόμενη πενταετία.

Ο σχεδιασμός των οικοτουριστικών διαδρομών γίνεται σε συνεργασία με κεντρικούς φορείς της οικοτουριστικής πολιτικής, προωθώντας προτάσεις επενδύσεων στην περιοχή, στο επίπεδο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, με στόχο την ωρίμανση προτάσεων για το 4ο ΚΠΣ που σε ένα τμήμα του αφορά και στους συγκεκριμένους Δήμους.

 

Το σχέδιο προβλέπει για κάθε Δήμο ξεχωριστά ένα τοπικό έργο υποδομής και για όλους τους Δήμους συνολικά ένα ολοκληρωμένο πακέτο προορισμού. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει κατά περίπτωση δράσεις όπως:

Οικοτουριστικές διαδρομές
Φυσικά Πάρκα
Ορειβατικό ποδήλατο
Ορειβασία
Παραποτάμιες δραστηριότητες (Rafting) όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις
Ιππικό τουρισμό
Κατασκηνωτικός τουρισμός (camping)
Συνεργασίες τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες για τουριστικές επενδύσεις για οικο-οικισμούς

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πολύ σημαντική τη συνεργασία των Δήμων με Ιδιώτες για την κατασκευή φυσικών πάρκων, θεματικών πάρκων και προτύπων οικο-οικισμών.
Επίσης για την οικοανάπτυξη στην περιοχή προωθείται η συνεργασία των Δήμων με οικολογικές οργανώσεις των μεγάλων αστικών κέντρων που θέλουν να δημιουργήσουν βάση δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους Δήμους των ορεινών περιοχών.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες βασίζονται σε μια φιλοσοφία συνολικής προσέγγισης του οικοτουρισμού για να δοθεί διέξοδος στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων ώστε να δημιουργήσουν μια ειδική σχέση φιλοξενίας σε μικρούς ορεινούς Δήμους που διαθέτουν κατάλληλες εκτάσεις και ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον για να υποδεχθούν δράσεις με στόχο την οικοανάπτυξη.

Μέσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι προβλέπονται συγκεκριμένα επικοινωνιακά γεγονότα για την ενημέρωση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον προγραμματισμό αυτό. Έχει ήδη ξεκινήσει καταγραφή φυσικών στοιχειών και μνημείων της φύσης όπου μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον οικοτουριστικών δράσεων.

Με αυτό τον τρόπο οι Δήμοι θα έχουν σύντομα ένα σχεδιασμό για συντονισμένες δράσεις και μέσα από το βιβλίο που συγγράφεται, αυτή την περίοδο παράλληλα, με τίτλο ‘Οικοτουρισμός και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών κεντροδυτικής Πελοποννήσου θα έχουν ένα εγχειρίδιο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το θέμα: Οικοτουρισμός και ανάπτυξη μπαίνει για πρώτη φορά στην ατζέντα της προεκλογικής περιόδου για τις δημοτικές εκλογές στη συγκεκριμένη περιοχή. Το σχέδιο προβλέπει ακόμη την δικτύωση Δήμων, συλλόγων και ομοσπονδιών της περιοχής Ερυμάνθου γι’ αυτό το σκοπό προτείνει την εκπόνηση μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού με συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμογής και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Η καινοτομία του σχεδίου είναι αφ’ ενός ο απλωμένος ιστός δράσεων παράλληλα με την αγροτική δραστηριότητα εκεί που παράγεται το τοπικό προϊόν και αφ’ ετέρου η προσφορά ενός πακέτου σύνθεσης εμπειριών περιήγησης, ανακάλυψης, ανίχνευσης και συμμετοχής σε αγροτικές ασχολίες και δρώμενα.

Η συμπληρωματικότητα δράσεων στον υφιστάμενο παραγωγικό ιστό και όχι ο συγκεντρωτισμός σε τουριστικά κέντρα με την ετικέτα του αγροτουρισμού.

Το άλλο στοιχείο της καινοτομίας είναι η διαμόρφωση ενός κοινωνικού ιστού υποστήριξης του σχεδίου στην βάση του εθελοντικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που μπορούν να προσφέρουν οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες με κίνητρο την φιλοπατρία και την περιβαλλοντική συνείδηση, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επειδή η προστασία και η ανάδειξη του περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποφέρει άμεσα κέρδη στον επενδυτή, ανάμεσα στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις χρειάζονται και επενδύσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που μπορούν να τις κάνουν μόνον ανάλογες εθελοντικές οργανώσεις.

Χάραξη οικοτουριστικών διαδρομών

Στοιχεία κινητοποίησης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών με βάση το πρόγραμμα « οικοτουριστικές διαδρομές » είναι οπωσδήποτε η πρωτοτυπία, η ιστορικότητα και ο μύθος που περικλείει το συγκεκριμένο οδοιπορικό.

Στην Πελοπόννησο ο πιο σημαντικός δρόμος την περίοδο ακμής των πόλεων στην προϊστορική κλασσική αρχαιότητα ήταν ο δρόμος που συνέδεε την Κόρινθο και την Αθήνα, το Άργος και τις Μυκήνες με την αρχαία Ολυμπία, κι αυτός ο δρόμος περνούσε από την Νεμέα, Στυμφαλία, Φενεό, Κλείτορα, Αρχαία Ψωθίδα, Ερύμανθο – Φολόη και κατέληγε στην Αρχαία Ολυμπία. Πάνω σε αυτό τον άξονα που διασχίζει το βόρειο τμήμα της ενδοχώρας της Πελοποννήσου συμπίπτουν ιστορικά και έχουν πραγματοποιηθεί κατά την μυθολογία μερικοί από τους σημαντικότερους άθλους του Ηρακλή.

Οικοτουριστικές διαδρομές λοιπόν στ’ αχνάρια του Ηρακλή προς την Αρχαία Ολυμπία – είναι ένα σενάριο πολύ ελκυστικό για τουριστικό πακέτο που μπορεί να εξασφαλίσει άμεσα διεθνή επωνυμία. Η διαδρομή αυτή μπορεί να είναι πεζοπορία ή με ζώα διάρκειας 4-5 ημερών με ανάλογους σταθμούς για το μεσημέρι , απόγευμα και το βράδυ.

Οι σταθμοί αυτοί μπορεί να είναι μια προσαρμογή στην ατμόσφαιρα που αναδίδει το παλιό χάνι – ένα μουσείο φυσικής ιστορίας.

Μια άλλη οικοτουριστική διαδρομή μπορεί να ονομαστεί τα « χάνια και αγωγιάτες ».