ΜΚΟ «ΟΙΚΟΡΑΜΑ»

 

Στόχος της προτεινόμενης έκθεσης είναι, εκτός από την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οργάνωση δομών ενημέρωσης και η δημιουργία επικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων στην περιοχή μεταξύ των Δήμων Άργους, Νεμέας, Τίρυνθας, Μιδέας, Ασίνης και Μυκηνών των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, που παρουσιάζουν έντονο πολιτιστικό και οικολογικό ενδιαφέρον.

Σκοπός της έκθεσης είναι να συμβάλλει στην προβολή των περιοχών πέριξ του Δήμου Άργους και των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, όπως των λαογραφικών στοιχείων, των αγροτικών προϊόντων, των επιχειρήσεων εναλλακτικού και πολιτιστικού τουρισμού, της δράσης των τοπικών συλλόγων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και απώτερος στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η περαιτέρω ενημέρωση της τοπικής και διεθνούς κοινότητας για την αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με ψηφιακό υλικό (φωτογραφικό και video), ιστορικές αναφορές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διαδρομές, αναδεικνύοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή ως ενιαίο τουριστικό προορισμό και αυξάνοντας την επισκεψιμότητα.