και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 

Το ζήτημα της προώθησης των αιολικών πάρκων στην περιοχή μας για την παραγωγή ήπιας μορφής ενέργειας προφανώς έχει απασχολήσει ή πρόκειται ν’ απασχολήσει το Δήμο σας αφού τελευταία υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον.

Είναι οπωσδήποτε μια μορφή επενδύσεων η οποία προωθείται από ιδιώτες επιχειρηματίες στην περιοχή και ενδεχομένως κάτω από ορισμένους περιοριστικούς όρους να συμφέρει τους Δήμους η ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας.

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Ερύμανθος» έχοντας καταγράψει μια ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για την περιοχή δεν είναι κατ’ αρχή αντίθετη στην προοπτική ανάπτυξης των αιολικών πάρκων αρκεί να τηρηθούν μια σειρά από προϋποθέσεις που θα προκύπτει ένα σημαντικό όφελος για τους Δήμους.

Βασικές προϋποθέσεις λοιπόν είναι η εξασφάλιση ενός υψηλού ποσοστού για τους Δήμους 20 – 30% και η εξασφάλιση περιβαλλοντικών όρων που θα ελαχιστοποιούν τις οχλήσεις στο περιβάλλον. Μ’ αυτήν την έννοια θεωρούμε αναγκαία προϋπόθεση πριν από κάθε απόφαση να υπάρξει κοινωνική διαβούλευση – ανοικτή συζήτηση δηλ. με την τοπική κοινωνία για την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης.

Σε ότι αφορά την τεχνοκρατική πλευρά του θέματος και την εξασφάλιση των μέγιστων ωφελημάτων για τους ίδιους τους Δήμους η περιβαλλοντική οργάνωση «Ερύμανθος» μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαδικασία αδειοδοτήσεων σχετικών έργων έτσι ώστε η οποιαδήποτε συνεργασία με ιδιώτες επιχειρηματίες να περιορισθεί καθαρά στο κατασκευαστικό μέρος του έργου και να μην κοστολογηθεί με ένα τεράστιο ποσό όπως γίνεται συνήθως η έκδοση της ίδιας της αδειοδότησης.