Βρείτε στο Facebook

Ας χρησιμοποιήσουμε με θετικό τρόπο τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο για να παραμείνουμε συσπειρωμένοι, δικτυωμένοι και ενημερωμένοι.

 

edo-mkoΕδώ-Μ.ΚΟ.
Η δυναμική των κοινωνικών συμπράξεων στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία είναι ότι μπορεί να μειώσει το κόστος κοινωφελών υπηρεσιών κατά 50% και να δημιουργήσει τοπική απασχόληση εκεί που αδυνατεί το κράτος και η αγορά

simetoxikiDimokratiaΣυμμετοχική Δημοκρατία


simpraxiΠαρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

Έχουν συσταθεί 10 ομάδες εργασίας.
Εκπροσωπούνται περίπου 500 οργανώσεις και δίκτυα.
Διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στη διαβούλευση όλων των ενεργών πολιτών.


  Αττικής                              Δυτικής Ελλάδας   Καλαβρύτων

  Καρπενησίου            Κρήτης                Μακεδονίας 

  Πειραιώς                 Πελοποννήσου    Υμηττού-Δάφνης

Μέχρι σήμερα συνολικά στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο συμμετέχουν πάνω από 1.000 πρωτοβάθμιες και δευ…τεροβάθμιες συλλογικότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Στόχος είναι η πανελλήνια δικτύωση και οριζόντια συνεργασία όλων των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και η θεσμική τους αναγνώριση από την πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα αυτή τη περίοδο στα πλαίσια του νόμου 4019 της κοινωνικής οικονομία, προωθεί τις κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις σε κάθε Δήμο και περιφέρεια οι οποίες και θα υλοποιήσουν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα θέματα αυτά θα βρείτε στο ιστότοπο του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου www.oikosocial.gr Όποιες οργανώσεις ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το Παρατηρητήριο και εκτός face book θα πρέπει να έρθουν σε επαφή στέλνοντας απλά ένα e-mail

Ακολουθούν Παρατηρητήρια Κοινωνίας Πολιτών που είναι τμήματα του Πανελληνίου Παπατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών στο οποίο συμμετέχουν Κοινωφελείς και Εθελοντικές Οργανώσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Κοινωφελή Ιδρύματα, και δευτεροβάθμιες ενώσεις των φορέων αυτών.