Γενικά Συμπεράσματα.

Πολλές μεσογειακές χώρες έχουν καλές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών οικοτουρισμού και άλλων μορφών τουρισμού φιλικών προς το περιβάλλον.

Ο οικοτουρισμός έχει σημαντικές οικονομικές προοπτικές, αν όχι άμεσες τότε έμμεσες μέσα από το ρόλο του ως μοχλό ανάπτυξης σε υποανάπτυκτες και ερημωμένες περιοχές

 

Ο οικοτουρισμός είναι συμβατός με τον παράκτιο τουρισμό, είτε σαν εργαλείο για την άμβλυνση της πίεσης στις παράκτιες περιοχές , είτε σαν εργαλείο για τη βελτίωση του image πολυσύχναστων παράκτιων προορισμών με χαμηλή ποιοτική στάθμη υπηρεσιών και περιβάλλοντος.

Οι παράκτιες τουριστικές ζώνες λειτουργούν σαν συμπληρωματικός παράγοντας του οικοτουρισμού, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Εάν οι οικοτουριστικές δράσεις αρχίσουν ή στηριχτούν από τον τοπικό πληθυσμό με τις κατάλληλες κτιριακές και άλλες υποδομές, μπορούν να προσφέρουν καλύτερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από άλλες δραστηριότητες.

Τέτοιες προσεγγίσεις βοηθούν στην αλλαγή της εικόνας των μη κυβερνητικών οργανισμών από ανασταλτικούς παράγοντες σε καταλυτικούς παράγοντες της τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Η οικοτουριστική ανάπτυξη σε απομακρυσμένες περιοχές πολύ συχνά απαιτεί εξωτερική χρηματοδότηση για αρχικές υποδομές και γι΄ αυτό το σκοπό υπάρχουν μια σειρά από χρηματοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν και να διευκολυνθούν