Οικοτουρισμός – Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας: Θέμα 1o

 

Στην Ευρώπη και τη μεσόγειο, ο οικοτουρισμός αντιμετωπίζεται σαν ξεχωριστό τουριστικό προϊόν, αλλά και σαν συμπληρωματικό προϊόν σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που αφορούν τον οικοτουριστικό σχεδιασμό είναι:

Πώς ο οικοτουρισμός μπορεί να αμβλύνει την πίεση σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και να μειώσει την ευπάθεια και την εποχικότητα γενικότερα του τουριστικού κλάδου.

 

Ο οικοτουρισμός προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών σε απομακρυσμένες φτωχές αγροτικές περιφέρειες και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού είναι η καλή σχέση του οικοτουριστικού σχεδιασμού με το περιβάλλον, που περιλαμβάνει τη χρήση των κατάλληλων πηγών ενέργειας.

Η ανάπτυξη του οικοτουρισμού είναι σημείο – κλειδί για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς/

Ο οικοτουρισμός περιλαμβάνει δράσεις όπως, σχεδιασμό δικτύου διαδρομών και μονοπατιών, προστασία και συντήρηση αρχαιοτήτων και παραδοσιακά χτισμένων οικημάτων, όπως και διαμορφωτικές ενέργειες για την εκμετάλλευση παραδοσιακών οικημάτων σε ξενώνες κ.τ.λ.

Επειδή ο οικοτουρισμός είναι συχνά ο κύριος κορμός τουρισμού σε ορεινές περιοχές, θα πρέπει να αναπτύσσεται πολύ ευσυνείδητα λόγω της μεγάλης οικονομικής θνησιμότητας αυτών των περιοχών, από την πλευρά την περιβαλλοντική, αλλά και την κοινωνικο-πολιτισμική. Ο τουρισμός στην ύπαιθρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο για να αλλάξει την έννοια των προορισμών επισκεψιμότητας, από αυτούς με τον ήλιο και τη θάλασσα, σε αυτούς που είναι πιο εκλεπτυσμένοι και πολιτιστικά περιεκτικοί.

Ο οικοτουρισμός έχει μεγάλη επιρροή στους κατοίκους των αστικών κέντρων , κάνοντας την επισκεψιμότητα ένα κίνητρο για την επανακατοίκηση της υπαίθρου την αύξηση των αξιών γης και την αύξηση της επαγρύπνησης των πληθυσμών της υπαίθρου για την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η διακρατική – διασυνοριακή συνεργασία είναι πολύ αποτελεσματική για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά και για ανταλλαγή εμπειρίας.

Ο οικοτουρισμός πρέπει να θεωρείται σαν ένα εργαλείο για την προστασία και την επαγρύπνηση για το οικοσύστημα και συνεπώς θα πρέπει να στηρίζεται ως στρατηγική επιλογή από όλους τους εμπλεκόμενους.